Declaratia 101 2010 – calcul rezultat fiscal

Zilele acestea au aparut informatii cu privire la declaratia 101 si cele doua perioade fiscale aferente anului 2010 in sensul ca vor depune doua declaratii 101 pentru anul 2010 doar persoanele care in cursul anului 2010 au platit cel putin intr-un trimestru impozit minim.

Conform informatiilor aparute, persoanele care au platit impozit pe profit calculat in toate trimestrele anului 2010 vor

depune doar o singura declaratie 101.

Art. 34, alin. (16) din Codul Fiscal: Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligaţi la plata impozitului minim, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010, aplică următoarele reguli:

a) pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010:

– determinarea impozitului pe profit aferent perioadei respective şi efectuarea comparaţiei cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 şi înmulţirea cu numărul de luni aferent perioadei respective, în vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;

– stabilirea impozitului pe profit datorat;

– prin excepţie de la prevederile alin. (1), (5) şi (11) şi ale art. 35 alin. (1), depunerea declaraţiei privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 şi plata impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii, până la data de 25 februarie 2011;

b) pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010:

– contribuabilii depun declaraţia privind impozitul pe profit şi plătesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor alin. (1), (5) şi (11) şi ale art. 35 alin. (1).

Asteptam clarificari cu privire la aceste informatii.

P R O I E C T

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III şi art.IV din Ordonanţa de de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Norme metodologice:

1001 . În aplicarea prevederilor art. 34 alin.(16) din Codul fiscal, declaraţia privind impozitul pe profit pentru cele două perioade ale anului 2010 se depune numai de către contribuabilii care au fost obligaţi la plata efectivă a impozitului minim până la data de 1 octombrie 2010.

Contribuabilii care, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, ca urmare a efectuării comparaţiei impozitului pe profit cu impozitul minim au datorat numai impozit pe profit, depun declaraţia privind impozitul pe profit pentru pentru întreg anul 2010.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.