Constructie imobil companie pe terenul asociatului

Intrebare: Sunt asociat la o societate comerciala si doresc sa construiesc un imobil (un spatiu de birouri) pe un teren pe care il detin ca persoana fizica. Este posibil sa realizez acest lucru fara sa transfer dreptul de proprietate asupra terenului catre societate? Cum pot realiza acest lucru? Mentionez ca doresc sa realizez constructia pe persoana juridica din motive fiscale si transferul dreptului de proprietate asupra terenul este exclus.

Raspuns:

In cazul in care doriti sa evitati vanzarea terenului catre societatea comerciala, dar vreti sa realizati constructia pe numele societatii si sa obtineti autorizatia de constructie pe numele societatii pentru a putea justifica din punct de vedere contabil si fiscal aceste costuri, consideram ca cel mai indicat ar fi sa incheiati un contract privind constituirea dreptului de superficie.

Conform art. 11 din Decretul-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, dreptul de superficie este un drept real ce se poate inscrie in cartea funciara.

Dreptul de superficie consta in dreptul de proprietate pe care il are o persoana, denumita superficiar, asupra constructiilor care se afla pe o suprafata de teren ce apartine unei alte persoane, teren asupra caruia superficiarul va avea un drept de folosinta. Puteti constitui dreptul de superficie pe orice teren proprietate privata, indiferent de titular.

Dreptul de superficie constituie o derogare de la regula inscrisa in art. 492 Cod Civil, potrivit careia orice constructie, plantatie, lucru in pamint sau asupra pamintului sint prezumate a fi facute de catre proprietarul acelui pamint pe cheltuiala sa si ca sint ale lui pina se face dovada contrara.

Intrucat superficiarul (societatea la care sunteti asociat) va fi proprietarul constructiei, inseamna ca asupra acesteia firma isi va exercita atit posesia, folosinta cit si dispozitia, ca orice alt proprietar. In ceea ce priveste terenul, societatea va avea asupra acestuia doar un drept de folosinta, ce trebuie exercitat in conformitate cu scopul constituirii dreptului de superficie: in cazul de fata executarea si exploatarea constructiei. Prin urmare, consideram ca superficiarul poate chiar instraina constructia si transmite catre dobanditor dreptul de folosinta asupra terenului, prin orice act juridic.

Conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

Conform definitiilor prevazute in Anexa 2 la Legea 50/1991, dreptul de superficie este un drept real principal.

In concluzie, consideram ca, intrucat in urma contractului de constituire a dreptului de superficie, firma dvs. va deveni titular al dreptului de superficie, indeplinind astfel conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea 50/1991, se poate obtine autorizatie de constructie pe numele societatii si veti avea astfel o dovada in plus pentru a justifica faptul ca cheltuielile realizate sunt efectuate in scopul obtinerii de venituri impozabile.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.