Vanzare cladire primita ca aport la capitalul social – regim TVA

Intrebare: Societatea la care lucrez a primit o cladire ca aport in natura de la unul dintre actionari. Acum dorim sa o vindem catre o firma platitoare de TVA, motiv pentru care am reevaluat-o inainte ca sa nu ” ma incarc ” cu un profit foarte mare prin vanzare. Putem aplica regimul de scutire?

Raspuns:

Din informaţiile furnizate nu reiese dacă este vorba despre o construcţie nouă sau nu, în sensul definiţiei prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal. Potrivit prevederilor fiscale, „livrarea unei construcţii noi sau a unei părţi din aceasta” înseamnă livrarea efectuată cel târziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări ori utilizări a construcţiei sau a unei părţi a acesteia, după caz, în urma transformării; iarconstrucţie nouă” cuprinde şi orice construcţie transformată astfel încât structura, natura ori destinaţia sa au fost modificate sau, în absenţa acestor modificări, dacă costul transformărilor, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% din valoarea de piaţă a construcţiei, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformării.

Potrivit prevederilor art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, livrarea de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri reprezintă o operaţiune scutită de TVA. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi, sau de terenuri construibile.

În concluzie, în cazul în care clădirea ce face obiectul vânzării este o construcţie nouă, potrivit prevederilor de mai sus, operaţiunea de vânzare se va realiza în regim de taxare, iar factura se va emite cu TVA.

În cazul în care clădirea nu este o construcţie nouă potrivit prevederilor de mai sus, atunci regimul TVA aplicabil este cel de scutire, vânzarea efectuându-se fără TVA. Totodată, potrivit prevederilor art. 141 alin. (3), în cazul în care doriţi, puteţi opta pentru taxarea acestei operaţiuni, în sensul emiterii facturii de vânzare a clădirii cu TVA.

Ca răspuns direct la întrebarea dvs., considerăm că factura se poate emite fără TVA în cazul în care clădirea nu este o construcţie nouă potrivit prevederilor de mai sus.

Intrucât la achiziţia terenului nu s-a dedus TVA, acesta intrând în patrimoniul societăţii prin aport la capitalul social, considerăm că nu se impune ajustarea TVA. Cu totate acestea, în cazul în care au existat îmbunătăţiri sau modernizări aferente clădirii, TVA-ul dedus la plata acestora face obiectul ajustării.

În ceea ce priveşte observaţia dvs. referitoare la reevaluarea clădirii vă recomandăm să parcurgeţi articolul nostru postat pe această pagină întrucât rezerva din reevaluare face obiectul impozitului pe profit.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.