Vanzare cladire in regim de scutire fara TVA – pro-rata

Intrebare: În anul 2008 societatea la care lucrez a vândut două clădiri industriale (magazine chimicale şi o hala) şi teren construit, s-a optat pentru scutire , articolul 141.2.lit f, în jurnalul de tva valoarea vânzărilor s-a trecut la scutite fără drept de deducere. Clădirile sunt puse în funcţiune în anul 1974, 1966, dar până în anul 2008 cand le-am vândut nu am facut modernizări la aceste clădiri. Societatea este plătitoare de TVA. Nu am făcut notificare privind operaţiunea de taxare. Întrebarea mea este dacă trebuia să calculez pro rata la această vânzare?

Raspuns:

Potrivit prevederilor art. 147 alin. (7) din Codul fiscal în vigoare la data de 31.12.2008,

Se exclud din calculul pro-rata următoarele:

a) valoarea oricărei livrări de bunuri de capital care au fost utilizate de persoana impozabilă în activitatea sa economică;

b) valoarea oricăror livrări de bunuri sau prestări de servicii către sine efectuate de persoana impozabilă şi prevăzute la art. 128 alin. (4) şi la art. 129 alin. (4), precum şi a transferului prevăzut la art. 128 alin. (10);

c) valoarea operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a) şi b), precum şi a operaţiunilor imobiliare, altele decât cele prevăzute la lit. a), în măsura în care acestea sunt accesorii activităţii principale.

În concluzie, valoarea livrărilor efectuate de dvs. în anul 2008 nu intră în calculul pro-ratei.

Referitor la cea de-a doua întrebare, cu privire la notificare, potrivit prevederilor art. 141 alin. (3) şi a normelor de aplicare aferente, doar opţiunea de taxare se va notifica organelor fiscale competente. Cu alte cuvinte, dacă operaţiunea a fost scutită, iar dumneavoastră aţi realizat vânzarea în regim de scutire nu trebuie să depuneţi nicio notificare.

Totuşi TVA-ul dedus la modernizarea, îmbunătăţirea şi achiziţia acestor imobile, livrate în regim de scutire, face obiectul ajustării TVA.

În ceea ce priveşte livrarea terenului, trebuie analizat dacă acesta era „teren construibil” în sensul definiţiilor prevăzute la art 141 alin (2) lit. f) din Codul fiscal, şi dacă nu cumva exista obligativitatea livrării acestuia în regim de taxare (cu TVA).

Astfel, potrivit normelor de aplicare ale art. 141 din Codul fiscal, în cazul în care terenul şi construcţia ce au făcut obiectul vânzării formau la data respectivă un singur corp funciar identificat printr-un singur număr cadastral, atunci regimul de impozitare trebuia stabilit în funcţie de valoarea celor două. Astfel, dacă valoarea terenului era mai mare decât a clădirii, se aplica regimul de taxare (vânzarea cu TVA) în cazul în care terenul era construibil, iar în cazul în care terenul era neconstruibil se aplica regimul de scutire.

Ţinând cont de faptul că terenul era construit la momentul respectiv, cel mai probabil acesta era construibil. În cazul în care valoarea terenului era mai mică decât valoarea clădirii, atunci acesta urma regimul clădirii şi, ţinând cont de informaţiile furnizate de dvs., livrarea clădirii făcea obiectul scutirii la momentul respectiv şi vânzarea trebuia realizată fără TVA, în regim de scutire. Aceste prevederi erau în vigoare la data de 31.12.2008.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.