Contul 267 – Garantii depuse la terti

Intrebare: De ce in formularul de bilant contul 267 apare atat la sectiunea de active imobilizate cat si la sectiunea de active circulante? In contul 267 am inregistrata o garantie depusa la o alta societate pentru un contract de inchiriere.

Raspuns:

In ceea ce priveste functiunea conturilor prevazuta in OMFP 3055/2009 pentru adoptarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu ajutorul contului 267 se tine evidenta creantelor imobilizate sub forma imprumuturilor acordate pe termen lung altor entitati, a altor creante imobilizate, cum sunt depozite, garantii si cautiuni depuse de entitate la terti, care urmeaza a fi detinute pe o perioada mai mare de un an.

Conform art 118 din OMFP 3055/2009, la alte creanţe imobilizate se cuprind garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi. Entităţile care au evidenţiate în contul de creanţe imobilizate creanţe imobilizate cu scadenţa mai mare de un an, vor prezenta în bilanţ, la imobilizări financiare, numai partea cu scadenţa mai mare de 12 luni, diferenţa urmând a fi reflectată la creanţe. Din acest motiv, in formularul publicat pe site-ul Ministerului de Finante pentru depunerea situatiilor financiare, contul 267 apare atat in cadrul sectiunii de active imobilizate cat si in cadrul sectiunii de active circulante. La sfarsitul formularului 10 se precizeaza ca aceste elemente se vor repartiza in functie de natura lor. Astfel, soldul contului 267 se va imparti astfel: sumele ce au o scadenta mai mica de 12 luni vor fi trecute in bilant ca active circulante iar sumele cu o scadenta mai mare de 12 luni vor fi trecute in bilant ca active imobilizate.

In cazul in care garantia depusa de dvs. pentru contractul de inchiriere este in valuta va rugam sa luati in considerare faptul ca aceasta face obiectul reevaluarii lunare.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.