Achizitie intracomunitara – drepturi de difuzare spot TV – regim TVA

Intrebare: Societatea unde lucrez cumpara dreptul de utilizare pe o durata de doi ani a unui spot TV ce a fost produs in Polonia si urmeaza a fi difuzat in Romania, de la o firma poloneza ce insista sa ne factureze cu TVA pentru ca ei nu au cum sa-si recupereze altfel TVA-ul. Putem accepta sau nu?

Raspuns:

Pentru a stabili regimul TVA aplicabil în cazul prezentat de dvs., am pornit de la analiza versiunii consolidate a Directivei Consiliului European 2006/112/EC privind sistemul comun de TVA în vigoare de la 01.01.2011 (pe care o puteti descarca de aici), precum şi de la analiza prevederilor Codului fiscal în vigoare de la 01.01.2011.

Astfel, potrivit prevederilor art. 129 alin. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, prestările de servicii cuprind operaţiuni cum sunt […] transferul şi/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi a altor drepturi similare. În acest sens, considerăm că achiziţia dreptului de utilizare a spotului TVA reprezintă prestare de servicii în sensul prevederilor de mai sus.

Potrivit prevederilor art. 44 din Directiva Consiliului European 2006/112/EC privind sistemul comun de TVA (transpus în legislaţia internă prin intermediul art. 133 alin. (2) din Codul fiscal), regula generală este aceea că locul prestării de servicii către persoane impozabile ce acţionează ca atare este locul unde respectiva persoană care primeşte serviciile îşi are stabilit sediul activităţii sale economice.

În opinia noastră, serviciile la care faceţi referire în speţa expusă nu se încadrează la niciuna dintre excepţiile prevăzute la art. 46 – 59 din Directiva Consiliului European 2006/112/EC privind sistemul comun de TVA (art. 133 alin. (4) – (8) din Codul fiscal) şi, drept urmare, considerăm că acestea se încadrează în prevederile generale referitoare la locul prestării.

Potrivit aspectelor prezentate mai sus, considerăm că locul prestării este în România, la sediul societăţii dvs. care este beneficiarul serviciilor, iar operaţiunea de vânzare a drepturilor de utilizare a spotului TV este neimpozabilă în Polonia.

Potrivit prevederilor art. 193 din Directiva Consiliului European 2006/112/EC privind sistemul comun de TVA, persoana obligată la plata taxei este persoana impozabilă care realizează livrări de bunuri sau de servicii cu excepţia situaţiilor prevăzute la 194 – 199 şi 202 din directivă.

Astfel, conform art. 196 din Directiva Consiliului European 2006/112/EC privind sistemul comun de TVA, persoana obligată la plata taxei în cazul serviciilor prevăzute la art. 44 este beneficiarul serviciilor dacă prestatorul nu este stabilit din punct de vedere al TVA în statul beneficiarului.

In speţa expusă de dvs., considerăm că societatea dvs. este cea obligată la plata taxei, atât potrivit prevederilor de mai sus cât şi conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor art. 157 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul prevăzut la art. 150 alin. (2), persoana impozabilă înregistrată conform art. 153, va evidenţia taxa aferentă achiziţiilor intracomunitare de servicii atât ca taxă colectată cât şi ca taxă deductibilă. Cu alte cuvinte, pentru achiziţia acestor servicii veţi aplica regimul de taxarea inversă.

Întrucât această operaţiune reprezintă o achiziţie intracomunitară de servicii, aveţi obligaţia ca, anterior efectuării acesteia, societatea din România să fie înregistrată în Registrul Operatorilor Intracomunitari potrivit prevederilor art. 1582 din Codul fiscal.

Totodată, potrivit prevederilor art. 1564 din Codul fiscal, pentru această operaţiune aveţi obligaţia depunerii declaraţiei recapitulative.

În concluzie, pentru a răspunde întrebării dvs., considerăm că emiterea facturii cu TVA de către firma din Polonia nu este în conformitate cu prevederile menţionate mai sus. În opinia noastră, factura ar trebui emisă fără TVA, întrucât locul prestării serviciilor este în România iar operaţiunea este neimpozabilă în Polonia.

În ceea ce priveşte recuperarea TVA-ului de către firma din Polonia, potrivit prevederilor art. 169 lit. (a) din Directiva Consiliului European 2006/112/EC privind sistemul comun de TVA, în cazul operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul prestării serviciilor, din punct de vedere al TVA, se consideră ca fiind în afara statului respectiv, TVA-ul este deductibil în condiţiile în care TVA-ul ar fi fost deductibil dacă acele operaţiuni ar fi fost realizate în statul respectiv. Cu alte cuvinte, chiar dacă emite factura fără TVA, firma din Polonia are în continuare dreptul de deducere asupra TVA-ului aferent achiziţiilor sale.

Recomandarea noastră este aceea de a lua legătura cu firma din Polonia şi eventual să reveniţi cu clarificări pe care le vom lua şi noi în considerare.

Un alt aspect pe care trebuie sa-l luati in considerare priveste impozitul pe veniturile obtinute de nerezidenti in Romania. Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 28, redevenţă reprezintă orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori dreptul de folosinţă al oricăruia dintre următoarele: a) drept de autor asupra unei lucrări literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum şi efectuarea de înregistrări audio, video;

Potrivit prevederilor art. 115 alin. (1) din Codul fiscal, redevenţele primite de la un rezident de către un nerezident sunt venituri impozabile în România indiferent dacă acestea sunt primite în România sau în străinătate.

In cazul veniturilor mentionate in speta dvs., cota de impozit este de 16% dacă nu se aplică niciuna dintre excepţiile prevăzute la art. 116 alin. (2) lit. a) (caz în care cota de impozit este 10%) sau art. 12418 – art. 12427 (caz în care plata de redevenţe este exceptată de la reţinerea impozitului în România – prevederi ce au intrat în vigoare de la 01.01.2011).

În cazul în care niciuna dintre excepţiile de mai sus nu este aplicabilă, firma din România va trebui să reţină impozit la sursă. În cazul în care firma din Polonia vă furnizează un certificat de rezidenţă fiscală, atunci se vor aplica prevederile Convenţiei de evitare a dublei impuneri închieate între România şi Polonia potrivit cărora cota de impozit aplicabilă în cazul dvs. este de 10%.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.