Achizitie cladire PFA

Intrebare: Cheltuielile efectuate pentru achizitionare unei cladiri pe PFA sunt deductibile?

Raspuns:

Din punct de vedere al impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 48 din Codul fiscal, condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:

a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente;

b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;

c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II din Codul fiscal, după caz;

Potrivit prevederilor art. 48 alin. (7) lit. i) din Codul fiscal, sunt nedeductibile cheltuielile de achizitionare sau fabricare a bunurilor si drepturilor amortizabile. De aici reiese faptul ca cheltuielile efectuate pentru achizitionarea, constructia si modernizarea cladirii sunt nedeductibile la calculul venitului impozabil. Aceste costuri se recupereaza fiscal prin intermediul deducerilor de amortizare, potrivit prevederilor art. 24 din Codul fiscal:

In cazul in care cladirea a fost achizitionata in scopul desfasurarii activitatii PFA-ului, deducerea cheltuielilor cu amortizarea se poate face integral. In cazul in care cladirea este folosita atat in scopul afacerii cat si in scopul personal al contribuabilului si a familiei sale, atunci cheltuielile respective cu amortizarea sunt deductibile proportional cu partea de cladire si teren utilizate in scopul afacerii.

Cheltuielile aferente achiziţionării, producerii, construirii, asamblării, instalării sau îmbunătăţirii mijloacelor fixe amortizabile se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării […]. Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau în scopuri administrative;

b) are o valoare fiscală mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului;(1800 ron)

c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determină conform următoarelor reguli:

a) în cazul construcţiilor, se aplică metoda de amortizare liniară;

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.