Conventie civila pensionar – declaratia 112

Intrebare: Firma noastra are incheiata o conventie civila cu o persoana pensionata pentru care pana acum retineam doar impozit pe venit. In momentul in care completez declaratia 112 programul imi calculeaza automat contributia pentru pensii. Este corect? Cum procedez?

Raspuns:

Potrivit prevederilor art. III alin. (5) din OUG 58/2010 privind modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar fiscale cu modificarile si completarile OUG 82/2010, asupra veniturilor obtinute din contracte de drepturi de autori si contracte/conventii civile de catre persoane ce au calitatea de pensionari, nu se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale si asigurari pentru somaj.

Potrivit HG 1397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” (cod 112), declaraţia 112 se completează de către persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2963 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la care îşi desfăşoară activitatea sau se află în concediu medical persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b), de către plătitorii de venituri pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. c), de către persoanele asimilate angajatorului prevăzute la art. 2963 lit. f), precum şi de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor, prevăzut la art. 2963 lit. g).

Potrivit prevederilor art. 2963 lit. c) din Codul fiscal, printre contribuabilii sistemelor de asigurari sociale se numara si persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, şi pentru care, potrivit art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, există obligaţia plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj.

Pornind de la informatiile furnizate in intrebarea dvs., consideram ca pentru aceste venituri din conventii civile pentru care nu exista obligatia legala de a retine si vira la bugetul asigurarilor sociale contributia pentru pensii si pentru somaj nu exista nici obligatia declararii acestor venituri in declaratia 112.

Potrivit prevederilor OPANAF 73/2011 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, declaratia 100 se depune lunar pana pe data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare pentru: impozit reţinut la sursă, conform legislaţiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor sociale nu revine plătitorului de venit, impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, pentru care obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor sociale nu revine plătitorului de venit […]

In concluzie, in cazul dvs. consideram ca societatea are obligatia depunerii doar a declaratiei 100, nu si a declaratiei 112.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.