Inregistrare si declarare concediu medical – contributia CCI – reportare sau restituire – contabilizare

Intrebare: Cum inregistrez concediul medical in 2010, am verificat inregistrarile de anul trecut si am constatat ca sunt eronate? dar in 2011? Nu inteleg cum se reporteaza sumele de recuperat din fondul de sanatate? Cum se inregistreaza in contabilitate?

Raspuns:

Potrivit art. 38 din OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, incepand cu 2011, daca suma reprezentand indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca platite de catre firma dvs. angajatilor depaseste valoarea contributiei CCI datorata pentru luna respectiva, veti avea la sfarsitul lunii de recuperat diferenta respectiva de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Soldul debitor nu-l veti mai reporta in declaratia 102 in lunile urmatoare, ci acesta va trebui recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Art. 38 – (1) Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se reţin de către plătitor din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă.

(2) Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate.

Pentru anul 2010 aceste sume se pot recupera si din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie.

Totusi, daca la sfarsitul anului 2010 aveti sold debitor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, acesta nu se poate reporta in continuare in anul 2011 si in acest caz va trebui sa solicitati returnarea sumei respective.

Potrivit prevederilor art. 77 din OMS 60/2006, pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate care depăşesc obligaţia lunară de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, angajatorul depune la registratura casei de asigurări de sănătate solicitarea scrisă conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, la care se ataşează Declaraţia privind obligaţiile de plată prevăzută la art. 1, precum şi, după caz, dovada achitării contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru perioada anterioară pentru care se solicită restituirea.Cererea va fi analizată de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurări de sănătate, care va întocmi referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, după caz, de respingere cu motivarea acesteia, referat avizat de personalul împuternicit să exercite viza CFP. Referatul […] semnat de directorul executiv al Direcţiei management şi economică, va fi supus aprobării preşedintelui – director general, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13. Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 14 sau, după caz, comunicarea de respingere a plăţii prevăzută în anexa nr. 15. În termen de 30 zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plăţii. După efectuarea plăţii, dosarul se arhivează la compartimentul de specialitate.

Pentru a tine evidenta sumelor de recuperat sau reportate, va trebui sa completati in anexa 1 din formularul de declaratie la FNUASS din 2010, la coloana K. sumele de recuperat din lunile precedente pentru care nu s-a solicitat restituire iar la coloana L. sumele de recuperat din lunile precedente pe care le compensati cu suma datorata pentru contributia CCI pentru luna curenta. Soldul de plata (coloana M), sau de recuperat (coloana N) ar trebui sa coincida cu soldul din balanta dvs., mai putin suma pentru care s-a solicitat restituire care nu se va mai prelua in declaratie.

In ceea ce priveste modalitatea de inregistrare in contabilitate, pentru 2010 aceasta este urmatoarea:

6451 = 4315 cu suma datorata pentru CCI pentru luna respectiva

4315 = 423 cu suma suportata din CCI platita de angajator

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.