Indemnizatie cenzori – contributii sociale de la 1 ianuarie 2011

Intrebare: Care sunt contributiile sociale datorate pentru indemnizatiile platite cenzorilor unei societati de la 1 ianuarie 2011? In cazul in care acestia sunt pensionari sau au incheiat contract individual de munca in alta parte mai datorez contributia pentru pensii??

Raspuns:

Potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal,

“sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori

sunt asimilate veniturilor din salarii.

Potrivit prevederilor art. 2963 lit. a) din Codul fiscal, persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 55 alin. (2) din Codul fiscal sunt contribuabili in sistemele de asigurari sociale.

Potrivit prevederilor art. 2964 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, in cazul indemnizatiilor platite cenzorilor, baza de calcul a contributiilor sociale este constituita din “sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori”.

In ceea ce priveste contributiile sociale datorate de angajatori acestea sunt cele prevazute la art. 2965 din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor art. 29616 alin. (3) din Codul fiscal, pentru veniturile prevăzute la art. 2964 alin. (1) lit. g), h), i), l), m), n), precum şi lit. j), cu excepţia indemnizaţiilor primite de administratori, nu se datoreaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

Potrivit prevederilor art. 29616 alin. (4) din Codul fiscal, nu se datoreaza contributia pentru somaj asupra:

a) veniturilor în bani şi/sau în natură, prevăzute la art. 2964, acordate persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b), care au calitatea de pensionari;

b) veniturilor în bani prevăzute la art. 2964 alin. (1) lit. d), e), i), j), l) şi n), precum şi lit. g), cu excepţia remuneraţiilor primite de membrii directoratului;

Potrivit prevederilor art. 7 din Legea 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, “angajatorii au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la Fondul de garantare în cota prevăzută de lege, aplicată asupra veniturilor care constituie, potrivit legii, baza de calcul al acestei contribuţii, realizate de salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, potrivit legii, inclusiv de salariaţii care cumulează pensia cu salariul, în condiţiile legii”.

Astfel, indemnizatiile acordate cenzorilor fac obiectul contributiilor sociale prevazute la art. 2 alin. (2) din Codul fiscal, iar potrivit prevederilor mentionate mai sus pentru aceste indemnizatii consideram ca se retine si se platesc urmatoarele contributii: contributia pentru pensii (angajat si angajator), contributia pentru asigurari sociale de sanatate (angajat si angajator), contributia pentru accidente de munca si boli profesionale.

In baza prevederilor de mai sus, consideram ca aceste contributii se platesc indiferent daca beneficiarul veniturilor are sau nu calitatea de pensionar sau de angajat cu contract individual de munca in alta parte.

Intrucat normele de aplicare in ceea ce priveste contributiile sociale nu s-au publicat inca exista posibilitatea ca prevederile de mai sus sa sufere modificari.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Indemnizatie cenzori – contributii sociale de la 1 ianuarie 2011

Comments are closed.