Repartizarea profitului – acoperirea pierderilor

Intrebare: O firma pe anul 2009 a avut pierdere contabila, acum in anul 2010 a iesit pe profit, dar nu se doreste compensarea pierderii din 2009 cu profitul din 2010. Ce varianta legala mai putem folosi, si care este procedura pe care trebuie sa o parcurgem?

Raspuns:

Potrivit prevederilor art. 69 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, „dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit”.

Potrivit prevederilor art. 249 din OMF 3055/2009 privind adoptarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene:

pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, respectiv a consiliului de administraţie. În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit.”

Cu alte cuvinte, considerăm că în cazul în care rezultatul reportat cumulat la 2009 este negativ, profitul din 2010 va trebui utilizat cu prioritate la acoperirea pierderii reportate. În cazul în care profitul din 2010 nu este utilizat în totalitate pentru acoperirea pierderii diferenţa o puteţi repartiza şi pe alte destinaţii.

Profitul din 2010 ar putea fi utilizat în alte scopuri decât acoperirea pierderii din 2009 în cazul în care pierderea din 2009 poate fi acoperită din rezultatele reportate ale anilor precedenţi (de ex. 2007, 2008, etc.).

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.