Daca dosarul de preturi de transfer este pregatit la nivel de grup, mai este necesara pregatirea dosarului de preturi de transfer pentru filiala din Romania?

Dosarul de preturi de transfer pregatit in Romania are la baza o serie de acte normative, printre care: Codul Fiscal – articolele 7 si 11, Codul de Procedura Fiscala – articolele 42 si 79, Ordinul 222/2008 privind continutul dosarului de preturi de transfer si Decizia nr.529/2007 privind acordurile de pret in avans si solutiile anticipate. Totusi, dupa cum se prevede in Ordinul 222/2008 acesta este completat de prevederile Ghidului OECD privind preturile de transfer pentru entitatile multinationale si administratii fiscale (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, cea mai recenta versiune fiind cea din iulie 2010).

Este posibil ca si compania-mama sa fi urmat aceleasi principii ale Ghidului OECD privind intocmirea dosarului de preturi la nivel de grup (asa-numitul “master file”) avand o structura in care sunt prezentate descrierea grupului, analiza functiilor si a riscurilor la nivel de grup, activele semnificative detinute, justificarea selectarii metodei de determinare a preturilor de transfer, analiza economica, etc. Ceea ce diferentiaza dosarul de preturi de transfer care trebuie pregatit in Romania de continutul dosarului pregatit la nivel de grup consta in adaptarea la cerintele legislative locale. Chiar daca substanta este preluata din Ghidul OECD, forma este data de Ordinul 222/2008 si se impun adaptari.

In primul rand, Anexa nr. 1 la Ordinul 222/2008 prevede la articolul 2, punctul 5: “Analiza comparativa va avea in vedere criteriile teritoriale in urmatoarea ordine: national, Uniunea Europeana, international.”. Cu alte cuvinte, chiar daca exista o analiza economica (studii de comparabilitate) realizata la nivel european sau international de catre grup, este necesar sa se realizeze si o analiza economica la nivel national, conform ordinii stabilite de criteriul teritorial. Daca analiza economica la nivel national nu este relevanta intrucat nu s-au putut identifica societati comparabile (din punct de vedere al caracteristicilor produselor sau serviciilor, al conditiilor economice, al strategiei de afaceri, al analizei functionale si al termenilor contractuali) atunci analiza economica se extinde la nivelul Uniunii Europene si ulterior la nivel international. Motivele respingerii din lipsa de comparabilitate a societatilor vor trebui justificate, ceea ce impune realizarea studiilor de comparabilitate chiar si in eventualitatea in care acestea nu genereaza un rezultat la nivel local.

In al doilea rand, documentatia realizata la nivel de grup se concentreaza pe descrierea grupului in general si intr-o masura mai mica, sau chiar deloc pe descrierea societatii afiliate din Romania. In definitiv, societatea afiliata din Romania este supusa investigatiei si este important sa se respecte prevederile Ordinului 222/2008 prezentand aspectele mentionate explicit de acesta la articolul 1, sectiunea B:

“B. Informatii despre contribuabil:
1. prezentarea detaliata a tranzactiilor cu persoanele afiliate:
a) modul de tranzactionare;
b) modul de facturare;
c) contravaloarea tranzactiilor;
2. prezentarea analizei comparative:
a) caracteristicile bunurilor sau serviciilor;
b) analiza functionala (functii, riscuri, mijloace fixe utilizate etc.);
c) termenii contractuali;
d) circumstantele economice;
e) strategii de afaceri specifice;
f) informatii cu privire la tranzactii comparabile externe sau interne;
3. prezentarea persoanelor afiliate si a sediilor permanente ale acestora implicate in aceste tranzactii sau intelegeri;
4. descrierea metodei de calcul al preturilor de transfer si argumentarea criteriilor de selectie a acesteia:
a) in cazul in care nu se folosesc metode traditionale de determinare a preturilor de transfer se va justifica aceasta optiune;
b) in toate cazurile in care nu se aplica metoda de comparare a preturilor se va justifica aceasta optiune;
5. descrierea altor conditii considerate ca fiind relevante pentru contribuabil.”

In concluzie, documentatia pregatita la nivel de grup constituie doar un punct de plecare si poate oferi indicatii pretioase in structurarea informatiei in cadrul dosarului de preturi de transfer, dar nu este suficienta si poate constitui motiv de respingere a dosarului ca fiind incomplet.

Conform articolului 2 din Ordinul 222/2008, prezentarea unui dosar incomplet echivaleaza cu nejustificarea cuantumului preturilor de transfer practicate, indreptatind autoritatile fiscale sa estimeze cuantumul preturilor de transfer.

“(1) Refuzul de prezentare a dosarului preturilor de transfer sau prezentarea incompleta a acestuia la termenul stabilit de catre organele fiscale reprezinta efectuarea de tranzactii cu persoane afiliate fara justificarea cuantumului preturilor de transfer practicate.
(2) Organele fiscale competente, in cazul efectuarii de catre contribuabil de tranzactii cu persoane afiliate fara justificarea cuantumului preturilor de transfer practicate, vor estima cuantumul preturilor de transfer.”

This entry was posted in Preturi de transfer and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.