Care sunt documentele contabile necesare a fi intocmite pentru transferul de bunuri intre 2 gestiuni ?

A. In cazul in care bunurile sunt transferate intre doua gestiuni aflate in incinta unitatii, se intocmeste Bonul de transfer (Cod 14-3-3A).

Acesta serveşte ca:

– dispoziţie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta în incinta unităţii;

– document justificativ pentru scădere din gestiunea predătorului şi de încărcare în gestiunea primitorului.

Bonul de transfer se întocmeşte în două exemplare, pe măsură ce se efectuează transferul, de către persoana care dispune transferul, care semnează la rubrica corespunzătoare.

Bonul de transfer circulă:

– la magazia predătoare pentru eliberarea cantităţilor prevăzute, semnându-se de predare de către gestionar (ambele exemplare);

– la delegatul magaziei primitoare care semnează de primire pe exemplarul 1 şi reţine exemplarul 2;

– la compartimentul financiar-contabil, ambele exemplare, care, după confruntarea lor, stau la baza efectuării înregistrărilor în evidenţa magaziilor.

B. În cazul gestiunilor dispersate teritorial se întocmeşte Aviz de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A).

Acesta serveşte ca:

– document de însoţire a mărfii pe timpul transportului;

– dispoziţie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiaşi unităţi;

– document de primire în gestiune;

În cazul transferului de bunuri între gestiunile aceleiaşi unităţi, dispersate teritorial, avizul de însoţire a mărfii va purta menţiunea “Fără factură”.

Avizul de insotire a marfii circulă:

– la delegatul unităţii care face transportul, pentru semnare de primire;

– la compartimentul financiar-contabil;

– la magazie, pentru încărcarea în gestiune a produselor, mărfurilor sau altor valori materiale primite, după efectuarea recepţiei de către comisia de recepţie şi după consemnarea rezultatelor;

– la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică şi analitică.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Care sunt documentele contabile necesare a fi intocmite pentru transferul de bunuri intre 2 gestiuni ?

Comments are closed.