Impozit cu retinere la sursa – dobanda platita pentru imprumut primit de la asociat persoana juridica nerezidenta

Intrebare: Societatea noastra a primit un imprumut de la o persoana rezidenta, din punct de vedere fiscal, in Olanda (avem certificat) pentru care am platit dobanda fara a retine impozit la sursa. Imprumutul este pe o perioada de 5 ani si am inteles ca pentru astfel de imprumuturi nu se retine impozit la sursa. Este corect?

Raspuns:

Potrivit prevederilor legii 85/1999 privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a protocolului anexat, art. 11 alin. 2, dobanzile platite din Romania vor fi impuse in Romania daca beneficiarul este rezident al Olandei dar impozitul astfel retinut nu va depasi 3%.

Potrivit prevederilor art. 11 alin. 3 din Conventie, independent de prevederile paragrafului 2, dobânzile provenite dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant, care este beneficiarul efectiv al acestora, vor fi impuse numai în acel celălalt stat contractant, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

[…]

(iv) dobânda este plătită în legătură cu un împrumut acordat pentru o perioadă mai mare de 2 ani;

Totodata, potrivit Protocolului anexat, independent de prevederile paragrafului 2 al art. 11, dacă şi atâta timp cât Olanda, conform legislaţiei interne, nu percepe impozite prin reţinere la sursă asupra dobânzilor plătite unui rezident al celuilalt stat contractant, cota de impozit stabilită în paragraful 2 al art. 11 va fi redusă la zero.

In concluzie, in cazul in care platile s-au efectuat inainte de anul 2011, va puteti raporta la prevederile de mai sus conform carora nu aveati obligatia retinerii de impozit in Romania.

In cazul platilor efectuate incepand cu 2011, va informam ca potrivit prevederilor art. 124 18, platile de dobanzi si redevente intre intreprinderi asociate din UE sunt exceptate de la plata impozitului cu retinere la sursa si in Romania.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Impozit cu retinere la sursa – dobanda platita pentru imprumut primit de la asociat persoana juridica nerezidenta

Comments are closed.