Incetare activitate economica fara realizarea de operatiuni taxabile – pot solicita TVA la rambursare in conditiile in care din motive economice nu am reusit sa duc business-ul la nivelul la care intentionam sau in cazul in care incetez activitatea fara realizarea de operatiuni ce dau drept de deducere ?

Intrebare: Anul trecut am infiintat o societate cu scopul desfasurarii de activitati economice in Romania. Societatea este persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA si intentia a fost aceea de a desfasura operatiuni ce dau drept de deducere a TVA (prestari servicii asistenta). Din cauza unor schimbari la nivel macroeconomic si din cauza crizei financiare am fost nevoit sa sistez activitatea inca din stadiul de investitie. Cu toate acestea am efectuat o mare parte din achizitiile necesare realizarii activitatii pe care intentionam sa o dezvolt in Romania (atat achizitii de servicii cat si de bunuri). Am solicitat rambursare de TVA, iar inspectorii fiscali refuza sa-mi restituie TVA pe motiv ca nu am desfasurat operatiuni taxabile in Romania. Este corect si legal sa nu beneficiez de deductibilitatea TVA atata vreme cat intentia mea a fost aceea de a desfasura activitate economica, iar achizitiile au fost efectuate in scopul realizarii de operatiuni ce dau drept de deducere?

Raspuns:

Potrivit prevederilor art. 145 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor operaţiuni:

a) operaţiuni taxabile;

b) operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România;

c) operaţiuni scutite de taxă, conform art. 143, 144 şi 1441;

[…]

Potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, „persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent[…]”.

Potrivit prevederilor pct. 66 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a art. 153 alin. (1) din Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004 cu modificările şi completările ulterioare, „în aplicarea art. 153 alin. (1) din Codul fiscal, activitatea economică se consideră ca fiind începută din momentul în care o persoană intenţionează să efectueze o astfel de activitate. Intenţia persoanei trebuie apreciată în baza elementelor obiective, de exemplu, faptul că aceasta începe să angajeze costuri şi/sau să facă investiţii pregătitoare necesare iniţierii unei activităţi economice”.

Asfel, pornind de la informatiile furnizate de dvs., luând în considerare intenţia societatii de a desfăşura activitate economică in vederea realizarii de operaţiuni ce dau drept de deducere a taxei pe valoare adăugată, considerăm că societatea dvs. beneficiaza de dreptul de deducere a TVA.

În acest sens, invocăm cazurile Curţii Europene de Justiţie 268/83 – Rompelman, C-37/95 – Ghent-Coal şi C-110/94 – Inzo, cazuri ce fac referire la situaţii similare cu cea descrisa şi în cadrul cărora Curtea Europeană de Justiţie a stabilit fără echivoc faptul că dreptul de deducere a TVA, exercitat de o persoană impozabilă pentru achiziţii destinate unor operaţiuni ce dau drept de deducere a TVA, nu poate fi anulat/refuzat parţial sau în totalitate, pe motiv că operaţiunile ce dau drept de deducere nu mai ajung, din motive independente de voinţa persoanei impozabile (cum ar fi cele economice), a fi efectuate de către persoana impozabilă.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.