Solutionare contestatie raport de inspectie fiscala si decizie de impunere fiscala

Intrebare: In urma unui control fiscal ni s-a respins la rambursare o parte din suma TVA solicitata. In opinia noastra avem drept de deducere si asupra acestei sume si dorim sa depunem o contestatie pentru anularea sumelor TVA stabilite ca fiind de plata (sumele care au fost respinse). Totusi, managementul este partial multumit de suma primita si nu doreste ca prin depunerea acestei contestatii sa se piarda sau sa se revina asupra TVA-ului acceptat initial. Exista posibilitatea ca acest lucru sa se intample?

Raspuns:

Potrivit art. 175 alin. (1) din Codul de Procedura fiscala, impotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiţiile legii.

Potrivit pct. 12 din Ordinul ANAF 519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

12.6. În situaţia în care se pronunţă o soluţie de desfiinţare totală sau parţială a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desfiinţare.
12.7. Decizia de desfiinţare va fi pusă în executare în termen de 30 de zile de la data comunicării, iar verificarea va viza strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaţiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.
12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de soluţionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul desfiinţat, acesta putând fi contestat potrivit legii.
12.9. În situaţia în care obligaţiile bugetare se stabilesc pe bază de raport de inspecţie fiscală sau proces-verbal, încheiate conform art. 105 alin. (2) şi art. 106 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, republicat, se va pronunţa soluţia de anulare a măsurilor stabilite suplimentar, urmând ca respectivele constatări să fie valorificate la emiterea actului administrativ fiscal, conform legii.

In concluzie, in cazul desfiintarii totale sau partiale a actului atacat noul act administrativ nu poate stabili in sarcina contestatorului sume mai mari decat cele stabilite initial.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.