Deductibilitate pierderi din lichidarea unei societati comerciale detinuta de o alta societate comerciala

Intrebare: Societatea A detine 100% din titlurile de participare la societatea B. Societatea B se lichideaza, iar in urma lichidarii societatea A recupereaza doar partial investitia in societatea B inregistrand astfel o pierdere din lichidare. Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit in cazul acestei pierderi? Dar daca in loc de pierdere s-ar fi inregistrat un castig?

Raspuns:

Pentru a raspunde intrebarii dvs. vom aborda mai intai cazul 2, in care presupunem ca societatea A inregistreaza castiguri din lichidarea societatii B.

Veniturile neimpozabile, din punct de vedere al impozitului pe profit, sunt cele prevazute la art. 20 din Codul fiscal. Astfel, potrivit prevederilor art. 20 lit. b) din Codul fiscal, diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de participare, precum şi diferenţele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor emise pe termen lung, efectuată potrivit reglementărilor contabile sunt neimpozabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionării, a retragerii, a lichidării investiţiilor financiare, precum şi la data retragerii capitalului social la persoana juridică la care se deţin titlurile de participare.

Potrivit normelor de aplicare, la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionării titlurilor de participare sau a retragerii capitalului social deţinut la o persoană juridică, precum şi la data lichidării investiţiilor financiare, valoarea fiscală utilizată pentru calculul câştigului/pierderii este cea pe care titlurile de participare, respectiv investiţiile financiare, au avut-o înainte de înregistrarea diferenţelor favorabile respective.

Totodata, potrivit prevederilor art. 27 din Codul fiscal, distribuirea de active de către o persoană juridică română către participanţii săi, fie sub formă de dividend, fie ca urmare a operaţiunii de lichidare, se tratează ca transfer impozabil.

Astfel, in baza prevederilor de mai sus, consideram ca veniturile din castigurile obtinute ca urmare a lichidarii unei societati comerciale reprezinta venituri impozabile din punct de vedere al impozitului pe profit. Desi prevederile titlului II din Codul fiscal nu reglementeaza distinct acest aspect, opinia noastra se bazeaza pe faptul ca veniturile neimpozabile din punct de vedere al impozitului pe profit sunt cele enumerate la art. 20 din Codul fiscal, printre care nu se regasesc mentionate castigurile din lichidare (acestea fiind considerate o notiune distincta de cea a dividendelor protrivit art. 7) si pe principiul neutralitatii masurilor fiscale, castigurile din lichidarea societatilor comerciale fiind impozitate la nivelul actionarilor persoane fizice (potrivit art. 65 din Codul fiscal).

In ceea ce priveste primul caz, daca mergem pe logica analogiei, pierderile din lichidarea societatilor comerciale ar trebui sa fie considerate deductibile. Cu toate acestea, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) lit h) din Codul fiscal, sunt nedeductibile cheltuielile determinate de diferenţele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se deţin participaţii, […], cu excepţia celor determinate de vânzarea-cesionarea acestora. […]. Potrivit normelor de aplicare, cheltuielile reprezentând pierderi de valoare a titlurilor de participare, ca urmare a reducerii valorii capitalului social la societatea comercială la care se dețin titlurile de participare sau ca urmare a evaluării potrivit reglementărilor contabile, sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.

Intrucat reglementarile de mai sus prevad faptul ca sunt exceptate de la clasificarea ca nedeductibile doar pierderile inregistrate ca urmare a vanzarii/cesionarii titlurilor de participare am intalnit interpretari conform carora aceste pierderi ar fi nedeductibile. Cu toate acestea consideram ca pierderile inregistrate din lichidarea societatii comerciale pot fi considerate deductibile din punct de vedere al impozitului pe profit intrucat nu sunt expres prevazute ca fiind nedeductibile si sunt generate de investitii efectuate de catre companie cu scopul obtinerii de venituri impozabile.

 

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Deductibilitate pierderi din lichidarea unei societati comerciale detinuta de o alta societate comerciala

Comments are closed.