Criterii pentru inregistrarea in scopuri de TVA. OMFP 1984/2011

Marti 24 mai 2011, a fost publicat in Monitorul Oficial OMFP 1984/11.05.2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA. Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal şi care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente o anexă la declaraţia de menţiuni, care serveşte la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor respective de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România. În scopul soluţionării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organele fiscale competente trebuie sa:

a) Efectueze un control al documentelor prezentate de persoana impozabilă sau de reprezentantul legal al acesteia pentru inregistrarea in scopuri de TVA;

b) Solicite organelor fiscale competente efectuarea unui control faptic, în maximum 24 de ore de la data finalizării controlului documentar, care să verifice existenţa faptică a spaţiului aferent sediului social şi, după caz, a sediilor secundare declarate, care să corespundă obiectului de activitate pe care persoana impozabilă intenţionează să o desfăşoare/o desfăşoară. În acest scop, organul fiscal competent cu efectuarea controlului faptic, în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea solicitării, efectuează o cercetare la faţa locului, în condiţiile art. 57 din Codul de procedură fiscală;

c) Verifice criteriile de evaluare prevăzute în anexa nr. 2 la OMFP 1984 pe baza carora se va stabili punctajul obţinut de persoana impozabilă. Dacă punctajul obţinut conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2 este mai mic de 45 de puncte, persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA.

Pentru mai multe detalii click aici.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.