Modificari procedura de eliberare certificat de atestare fiscala 2011

Luni, 6 iunie 2011, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2014/19.05.2011 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.

Printre principalele modificări menţionăm:

– Se introduce obligaţia eliberării certificatului de atestare fiscală din oficiu în cazul în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege;

– Se extinde lista verificărilor necesar a fi efectuate de către organul fiscal competent înainte de emiterea certificatului;

– Apar precizări distincte cu privire la termenul de eliberare a certificatului în cazul în care contribuabilul nu a respectat în totalitate obligaţiile declarative;

– Apar noi prevederi cu privire la conţinutul certificatului de atestare fiscală;

– Numărul standard de exemplare în care se va emite certificatul este de două, iar prin excepţie în cazul în care contribuabilul doreşte emiterea mai multor exemplare acest lucru va trebui menţionat în cererea de eliberare;

– Noul formular se regăseşte în anexa nr. 1 la OMFP 752/2006.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesaţi următorul link.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.