Receptie marfuri pe baza de aviz de insotire

Intrebare: compania noastra primeste saptamanal diverse publicatii pentru vanzare pe baza unui aviz de insotire a marfii de la o alta companie. Factura este in schimb emisa lunar. Cand inregistrez marfa? Se poate inregistra pe baza NIR-ului?

Raspuns:

Receptia bunurilor se inregistreaza in contul de marfuri pe baza avizului in corespondenta cu contul 408 ‘Furnizori facturi nesosite’.

% = 408 Furnizori facturi nesosite

371 Marfuri

4428 TVA neexigibila

Conform prevederilor OMFP 3055/2009: 155.(1) Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor şi beneficiilor.

(2) În general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietăţii şi de livrare coincid. Totuşi, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:

bunuri vândute în consignaţie sau stocurile la dispoziţia clientului;

stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rămân în evidenţa debitorului până la vânzarea lor;

bunuri recepţionate pentru care nu s-a primit încă factura, care trebuie înregistrate în activele cumpărătorului;

bunuri livrate şi nefacturate, care trebuie scoase din evidenţă, transferul de proprietate având loc;

bunuri vândute şi nelivrate încă, pentru care a avut loc transferul proprietăţii. De exemplu, la vânzările cu condiţia de livrare “ex-work”, bunurile vândute ies din stocul vânzătorului din momentul punerii lor la dispoziţia cumpărătorului etc.

156. – (1) Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.

(2) În aplicarea alin. (1) este necesar să se asigure:

a) recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate şi înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se recepţionează şi înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanţului;

b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entităţii, se procedează astfel:

bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare;

bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune;

c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieşiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:

bunurile vândute şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanţului;

bunurile livrate, dar nefacturate, se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirmă ieşirea din gestiune potrivit legii;

d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrări şi, respectiv, la ieşiri, atât în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.

Bunurile se vor inregistra pe baza NIR-ului.

In momentul in care se primeste factura, aceasta se va inregistra in corespondenta cu contul 408 Furnizori facturi nesosite:

408 Furnizori facturi nesosite = 401 Furnizori

4426 TVA deductibila = 4428 TVA neexigibila

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.