Livrare cu plata in rate

Intrebare: Compania noastra doreste sa vanda un autoturism unuia dintre angajatii nostri. Plata se va face in rate iar dreptul de proprietate se va transfera la sfarsitul contractului dupa ce se achita integral. Cum se inregistreaza venitul pe masura ce curg ratele sau la data semnarii contractului?

Raspuns:

Desi dreptul de proprietate se transfera la sfarsitul contractului, potrivit principiului prevalentei economicului asupra juridicului, daca riscurile si beneficiile detinerii bunului se transfera la data semnarii contractului, atunci venitul se inregistreaza la acest moment:

461 Debitori diversi = %

7583 Venituri din cedarea activelor

4427 TVA colectata

% = 2133 Mijloace de transport

2813 Amoritzarea cumulata

6583 Cheltuieli cu cedarea activelor

Lunar se incaseaza rata aferenta:

5121 Conturi la banci = 461 Debitori diversi

Chiar daca plata se face in mai multe rate, venitul se inregistreaza in integralitate la inceput.

Potrivit prevederilor OMFP 3055/2009:

(1) În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienţi.
(2) Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) entitatea a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
b) entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcuto, în mod normal, în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nici nu mai deţine controlul efectiv asupra lor;
c) mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil;
d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către entitate; şi
e) costurile tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil.
(3) O promisiune de vânzare nu generează contabilizarea de venituri.
(4) Pentru bunurile livrate în baza unui contract de consignaţie, se consideră că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienţilor săi.
(5) Pentru bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformităţii, se consideră că transferul proprietăţii bunurilor a avut loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar. Bunurile transmise în vederea verificării conformităţii sunt bunurile oferite de furnizor clienţilor, aceştia având dreptul fie să le achiziţioneze fie, să le returneze furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate în vederea testării este un contract provizoriu prin care vânzarea efectivă a bunurilor este condiţionată de obţinerea de rezultate satisfăcătoare în urma testării de către clientul potenţial, testare ce are scopul de a stabili că bunurile au caracteristicile solicitate de clientul respectiv.
(6) Pentru stocurile la dispoziţia clientului, se consideră că transferul proprietăţii bunurilor are loc la data la care clientul intră în posesia bunurilor. Stocurile la dispoziţia clientului reprezintă o operaţiune potrivit căreia furnizorul transferă regulat bunuri într-un depozit propriu sau într-un depozit al clientului, prin care transferul proprietăţii bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit, în principal pentru a le utiliza în procesul de producţie.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.