Bunuri primite cu titlu gratuit

Intrebare: Compania noastra a primit de la un furnizor niste materiale cu titlu gratuit in cadrul unei campanii de promovare. Care este inregistrarea contabila pentru a le reflecta in contabilitate si a le folosi in procesul de productie?

Raspuns:

Potrivit prevederilor OMFP 3055/2009:

Secţiunea 8
Reguli de evaluare

8.1. Reguli generale de evaluare
49. – (1) Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. Cazurile în care nu se foloseşte costul de achiziţie sau costul de producţie sunt cele prevăzute de prezentele reglementări.
(2) În situaţia în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se aplică prevederile subsecţiunii 8.2.5. “Reguli de evaluare alternative” din prezentele reglementări.
8.1.1. Evaluarea la data intrării în entitate
50. – (1) La data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel:
a) la cost de achiziţie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la cost de producţie – pentru bunurile produse în entitate;
c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării – pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;
d) la valoarea justă – pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

Din punct de vedere contabil, bunurile obtinute cu titlu gratuit se inregistreaza in corespondenta cu 758 “Alte venituri din exploatare”

Contul 758 “Alte venituri din exploatare”
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare.
În creditul contului 758 “Alte venituri din exploatare” se înregistrează:
[…]
– bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531);
[…]

Monografie contabila:

  • inregistrarea bunurilor in contabilitate

301 “Materii prime” = 758 “Alte venituri din exploatare – bunuri primite cu titlu gratuit”

  • utilizarea bunurilor in procesul de productie

601 “Cheltuieli cu materiile prime” = 301 “Materii prime”

  • inregistrarea productiei

345 “Produse finite” = 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”

 

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Bunuri primite cu titlu gratuit

Comments are closed.