Infiintare poprire tert – aspecte juridice si contabile din perspectiva tertului

Intrebare: Societatea noastra a primit de la AFP o instintare prin care am fost notificati ca pe sumele pe care le datoram unui furnizor s-a infiintat o poprire si ca trebuie sa efectuam plata direct in conturile bugetului de stat in contul datoriilor restante ale furnizorului.

  • suntem obligati sa instiintam furnizorul ca o sa viram datoria noastra catre trezorerie in conturile indicate de AFP?
  • putem vira in contul furnizorului sumele datorate fara sa a tine cont de instiintare?
  • ca sa viram in contul furnizorului, este necesar un certificat fiscal prin care sa reiasa ca si-a stins datoriile fata de bugetul de stat si i s-a ridicat poprirea?
  • care sunt inregistrarile contabile in acest caz?

Raspuns:

Cu privire la primul punct din întrebarea dvs., vă informăm că potrivit prevederilor art. 149 alin. (1) din Ordonanţa 92/2003 privind Codul de procedură fiscală:

Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

De asemenea, în baza dispozițiilor art. 149 alin. (5) din Ordonanţa 92/2003 privind Codul de procedură fiscală:

Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înfiinţează de către organul de executare, printr-o adresă care va fi comunicată terţului poprit, dispoziţiile art. 44 cu privire la comunicarea actului administrativ fiscal aplicându-se în mod corespunzător. Totodată, va fi înştiinţat şi debitorul despre înfiinţarea popririi.

În concluzie, potrivit prevederilor legale citate mai sus, autoritatea fiscală are obligaţia înştiinţării cu privire la înființarea popririi nu numai a terţului poprit, dar și a debitorului respectiv. Astfel, considerăm că atâta vreme cât înfiinţarea popririi este adusă la cunoştinţa debitorului de către autoritatea fiscală, societatea dvs. nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru plata datoriilor respective direct către bugetul de stat fără notificarea furnizorului.

În ceea ce priveşte al doilea punct din întrebarea dvs., potrivit prevederilor art. 149 alin. (9) din Ordonanţa 92/2003 privind Codul de procedură fiscală:

După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat:

a) să plătească, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, organului fiscal, suma reţinută şi cuvenită, în contul indicat de organul de executare;

b) să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, înştiinţând despre aceasta organul de executare.

Potrivit prevederilor art. 149 alin. (13) din Ordonanţa 92/2003 privind Codul de procedură fiscală:

Încălcarea prevederilor alin. (9), (10), (12) şi (15) atrage nulitatea oricărei plăţi.

Totodată, potrivit prevederilor art. 27 din Ordonanţa 92/2003 privind Codul de procedură fiscală:

Răspund solidar cu debitorul următoarele persoane:

[…]

b) terţii popriţi, în situaţiile prevăzute la art. 149 alin. (9), (10), (12) şi (15), în limita sumelor sustrase indisponibilizării.

În concluzie considerăm că, în cazul în care efectuaţi plata în contul furnizorului fără a ţine cont de adresa AFP privind înfiinţarea popririi, după ce aceasta v-a fost comunicată, potrivit prevederilor de mai sus, nu numai că poate fi invocată nulitatea plăţiilor efectuate, dar compania dvs. poate fi ţinută în continuare răspunzătoare față de autoritațile fiscale pentru suma respectivă, chiar dacă aceasta a fost plătită furnizorului.

În ceea ce priveşte punctul trei din întrebarea dvs., considerăm că prin analogie cu prevederile art. 149 alin. (14) din Ordonanţa 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, terţul poprit ar trebui notificat de către aceeaşi autoritate fiscală cu privire la desfiinţarea popririi în cazul în care debitorul îşi stinge obligaţiile fiscale pentru care a fost înfiinţată poprirea înainte ca tertul poprit să efectueze plata. Doar în acest caz, considerăm că terţul poprit poate efectua plata direct către furnizor.

În ceea ce priveşte ultimul punct din întrebarea dvs., considerăm că plata datoriei în conturile bugetului de stat constituie stingerea obligaţiei faţă de furnizorul respectiv. În acest sens considerăm că înregistrarea plăţii în contabilitate se realizează în acelaşi fel în care s-ar fi realizat şi dacă plata ar fi fost efectuată în conturile furnizorului:

401 „Furnizori”        =          5121 „Conturi la bănci”

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Infiintare poprire tert – aspecte juridice si contabile din perspectiva tertului

Comments are closed.