TVA protocol nedeductibil

Intrebare: In cazul in care la sfarsitul anului se calculeaza protocol care depaseste limita legala, cum considerati ca se inregistreaza in contabilitate TVA ce trebuie colectata? La sfarsitul anului respectiv prin intermediul contului 4428 sau in anul urmator in luna in care se depune declaratia de impozit pe profit?

Raspuns:

Conform prevederilor pct. 6 din Normele de aplicare ale Codului fiscal, Titlul VI TVA:

(16) Încadrarea în plafoanele prevăzute la alin. (15) se determină pe baza datelor raportate prin situaţiile financiare anuale. În cazul persoanelor impozabile care nu sunt obligate să depună situaţii financiare anuale conform prevederilor legale, încadrarea în plafoanele prevăzute la alin. (15) se determină pe baza datelor raportate prin declaraţiile privind veniturile realizate. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste plafoane sponsorizările, acţiunile de mecenat sau alte acţiuni prevăzute prin legi, acordate în numerar, precum şi bunurile pentru care taxa nu a fost dedusă. Depăşirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plată şi se colectează taxa, dacă s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achiziţiilor care depăşesc plafoanele. Taxa colectată aferentă depăşirii se calculează şi se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a depus sau trebuie să depună situaţiile financiare anuale sau, după caz, declaraţiile privind veniturile realizate, respectiv în anul următor celui în care au fost efectuate cheltuielile.

Potrivit prevederilor de mai sus, consideram ca obligatia inregistrarii taxei colectate aferenta depasirii plafonului de protocol apare in anul urmator celui pentru care se realizeaza calculul. Asa cum reiese din precizarile de mai sus taxa pe valoare adaugata se colecteaza, respectiv se trece pe cheltuieli, in perioada fiscala in care persoana impozabila depune situatiile financiare anuale.

Astfel, consideram ca in luna aprilie se inregistreaza:

635 Cheltuieli cu alte impozite si taxe = 4427 TVA colectata

NOTA. Un alt aspect interesant de mentionat in acest caz, este cel cu privire la deductibilitatea cheltuielii inregistrate in contul 635. In general, am observat din practica faptul ca aceasta cheltuiala este tratata ca fiind nedeductibila fiind asimilata cheltuielilor de protocol. Din moment ce limita legala a cheltuielilor deductibile de protocol a fost depasita, implicit se considera ca si aceasta cheltuiala este nedeductibila. Din analiza prevederilor legale consideram interpretabil tratamentul fiscal al acestei cheltuieli. In primul rand, consideram ca nu exista prevederi specifice care sa limiteze deductibilitatea cheltuielii cu TVA-ul colectat in cazul protocolului, prevederile de la art. 21 alin. (4) facand referire la nedeductibilitatea cheltuielii cu TVA-ul colectat in alte situatii decat in cazul protocolului. Mai mult decat atat, potrivit pct. 23 din normele metodologice de aplicare ale art. 21, se specifica la lit. b) faptul ca:

[…] sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile şi următoarele:

[…]

b) cheltuielile generate de taxa pe valoarea adăugată ca urmare a aplicării proratei, în conformitate cu prevederile titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, precum şi în alte situaţii când taxa pe valoarea adăugată este înregistrată pe cheltuieli, în situaţia în care taxa pe valoarea adăugată este aferentă unor bunuri sau servicii achiziţionate în scopul realizării de venituri impozabile;

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.