Contributia la asigurari sociale (pensii) CAS – persoana care obtine venituri din activitati ca PFA si are in paralel si contract de munca

Intrebare: Sunt PFA desfasor activitate independenta. In acelasi timp sunt angajata cu timp partial 2ore/zi la un SRL. Sunt obligata la plata CAS?

Raspuns:

Din informaţiile furnizate, înţelegem că dvs. desfăşuraţi activitate economică în calitate de persoană fizică autorizată şi în acelaşi timp sunteţi angajată în baza unui contract de muncă cu timp parţial de 2 ore/zi la o societate comercială.

Înţelegem că doriţi să comentăm cu privire la obligaţia dvs. de a plăti contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute din activităţi independente.

Potrivit prevederilor art. 6 pct. IV lit. c) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,

Art. 6 – (1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

[…]

IV. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

[…]

Astfel, în cazul în care realizaţi exclusiv venituri ca persoană fizică autorizată, potrivit prevederilor de mai sus aveţi obligaţia să vă asiguraţi pe baza declaraţiei individuale de asigurare.

Potrivit prevederilor art. 36 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,

Art. 36Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia.

Potrivit prevederilor art. 44 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,

Art. 44 – (1) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut la art. 40 alin. (1) generează plata unor dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv.

Potrivit prevederilor art. 46 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,

Art. 46 – Asiguraţii care fac dovada că nu se mai regăsesc în situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV, au obligaţia să depună la casele teritoriale de pensii, în termen de 30 de zile de la modificarea situaţiei, formularul-tip de încetare a asigurării individuale la sistemul public de pensii.

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,

(4) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III şi V. Cu alte cuvine, sunt exceptate persoanele care realizează venituri din salarii ca urmare a unui contract individual de muncă.

În concluzie, în cazul în care obţineţi atât venituri din activităţi independente cât şi venituri de natură salarială, considerăm că nu vă încadraţi în condiţiile prevăzute la art. 6 pct. IV lit. c) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul în care nu obţineţi exclusiv venituri din activităţi independente. Drept urmare considerăm că nu aveţi obligaţia asigurării individuale în sistemul public de pensii şi a plăţii CAS.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Contributia la asigurari sociale (pensii) CAS – persoana care obtine venituri din activitati ca PFA si are in paralel si contract de munca

Comments are closed.