Noutăți legislative – modificarea Codului de procedură fiscală

Modificări ale Codului de procedură fiscală

Vineri, 2 septembrie 2011, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanţa de Guvern nr. 29 din 31 august 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Printre principalele modificări menţionăm:

REVERIFICAREA FISCALĂ – apariţia de noi prevederi legale cu privire la reverificarea unei perioade de timp care a făcut deja obiectul unei inspecţii fiscale (art. 1051);

CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ – reglementarea posibilităţii de a înscrie în certificatul de atestare fiscală a sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la autorităţi contractante definite potrivit OUG 34/2006. Înscrierea în certificat se face în baza unui document eliberat de autoritatea contractantă care certifică sumele respective (art. 112 alin. 41);

ORDINEA STINGERII CREANŢELOR FISCALE – clarificarea cu privire la distribuirea sumelor plătite unui buget sau fond. Distribuirea se face în următoarea ordine: mai întâi se sting creantele aferente impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă, ulterior cele aferente obligaţiilor fiscale principale, iar la final cele aferente obligaţiilor fiscale accesorii (art. 114 alin. 23). În aceeaşi idee s-au modificat şi prevederile art. 115 alin. (1) lit. b, care precizează faptul că mai întâi vor fi stinse obligaţiile principale şi ulterior cele accesorii;

ASISTENŢA RECIPROCĂ ÎNTRE ROMÂNIA ŞI ALTE STATE UE PRIVIND RECUPERAREA CREANŢELOR FISCALE – apariţia unui nou capitol în Codul de procedură fiscală cu privire la asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri în vederea recuperării în România a unor creanţe stabilite într-un alt stat membru al UE sau recuperarea într-un alt stat membru al UE a unor creanţe stabilite în România; (Capitolul XII1)

MODIFICAREA AMENZILOR CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DECLARAŢIILOR RECAPITULATIVE 390 VIES – modificarea prevederilor legale cu privire la amenda de 2% din suma achiziţiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate. Mai nou s-a eliminat procentul de 2% şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei nedepunerea la termen a declaraţiilor recapitulative sau cu amenda de la 500 la 1.500 lei depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete. În termen de 48 de ore se poate achita jumătate din minimul amenzii.

Majoritatea modificărilor și completărilor aduse Codului de Procedură Fiscală intră în vigoare în 15 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ modificator.

Pentru mai multe detalii vă invităm să accesaţi următorul link.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.