Noutăți legislative – modificarea Codului fiscal

Modificări ale Codului fiscal

Vineri, 2 septembrie 2011, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanţa de Guvern nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Printre principalele modificări menţionăm:

MODIFICAREA TERMENULUI DE DEPUNERE A DECLARAŢIEI DE IMPOZIT PE PROFIT (cod 101) – termenul de depunere este 25 martie inclusiv a anului următor. Nu mai există cele două opţiuni cu privire la definitivarea calculului până la 25 februarie, sau 25 aprilie şi nici posibilitatea de raportare diferită. Pentru trimestrele I – III impozitul se plăteşte până pe data de 25 a lunii următoare trimestrului iar diferenţa aferentă anului fiscal respectiv până la 25 martie anul următor;

PLĂŢI ANTICIPATE IMPOZIT PE PROFIT – Începând cu 1 ianuarie 2013, contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (4) şi (5) art. 34, pot opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial. Termenul de plată este 25 martie inclusiv a anului următor. Opţiunea se efectuează la începutul anului fiscal;

MODIFICĂRI PRIVIND REŢINEREA LA SURSĂ A IMPOZITULUI REPREZENTÂND PLĂŢI ANTICIPATE PENTRU UNELE VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE – s-au adus modificări pentru armonizarea modului de calcul a bazei impozabile pentru impozitul pe venit şi a contribuţiilor sociale. Astfel, s-a modificat modul de calcul al bazei impozabile in cazul reţinerii la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente, în sensul deducerii din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii ce trebuie reţinute de plătitorul de venit;

DEPUNEREA TRIMESTRIALĂ A DECLARAŢIEI 112 ŞI PLATA TRIMESTRIALĂ A IMPOZITELOR ŞI CONTRIBUŢIILOR AFERENTE – acordarea dreptului de depunere trimestrială a Declaratiei 112 pentru micii contribuabili. Condiţiile care trebuie îndeplinite de contribuabili pentru a beneficia de această prevedere sunt legate de valoarea cifrei de afaceri şi numărul de salariaţi. Astfel, pentru aplicarea acestor prevederi, asociaţiile, fundaţiile si microîntreprinderile trebuie să fi avut în anul anterior un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; societăţile comerciale trebuie să fi avut în anul anterior un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv si venituri totale anuale mai mici de 100.000 euro. PFA-urile şi întreprinderile individuale care au personal angajat pot de asemenea aplica aceste prevederi.

MODIFICAREA TERMENULUI DE DEPUNERE A DECLARAŢIEI RECAPITULATIVE 390 VIES – termenul de depunere devine 25 inclusiv a lunii următoare, în loc de 15 inclusiv a lunii următoare;

Totodată această Ordonanţă aduce anumite facilităţi cu privire la eşalonarea obligaţiilor fiscale şi facilitatea anulării integrale a penalităţilor aferente obligaţiilor fiscale restante la 31 august 2011, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011. În cazul în care aceste obligaţii se sting până la 30 iunie 2012, penalităţile aferente se vor reduce numai cu 50%.

Mare parte dintre amendamente vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2012.

Pentru mai multe detalii vă invităm să accesaţi următorul link.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.