Venituri din dividende – contributia la asigurarile sociale de sanatate

Intrebare: Societatea noastra are asociat unic persoana fizica. Asociatul are si contract de munca cu timp partial pe salariu minim pentru o ora pe zi. In plus acesta realizeaza si venituri din dividende, in sensul ca profitul societatii este distribuit anual si repartizat ca dividende asociatului. In acest caz pentru veniturile din dividende mai exista obligatia platii contributiei la asigurarile sociale de sanatate CASS?

Raspuns:

Conform prevederilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii:

Art. 257

[…]

(2) Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6,5%*), care se aplică asupra:
a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri realizate din desfăşurarea unei activităţi dependente;
b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit; dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar;
c) veniturilor din agricultură supuse impozitului pe venit şi veniturilor din silvicultură, pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadrează la lit. b);
d) indemnizaţiilor de şomaj;
e) *** Abrogată prin O.U.G. nr. 107/2010 de la data de 1 ianuarie 2011
f)**) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a) – d), alin. (21) şi (22) şi art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar.

_____________
*) Pentru anul 2009, cota datorată de angajat, reglementată de prezentul articol, a fost stabilită la 5,5%. Cota respectivă se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009. (art. 1 din O.U.G. Nr. 226/2008)
**) Prevederile lit. f) teza finală au fost declarate neconstituţionale prin D.C.C. nr. 335/2011, publicată în M.Of. nr. 355 din 23 mai 2011, în măsura în care se interpretează că valoarea contribuţiei minime la fondul de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din dividende şi dobânzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi alte venituri care se supun impozitului pe venit, nu poate fi mai mică decât cuantumul unui salariu de bază minim brut pe ţară, lunar. Potrivit art. 147 alin. 1 din Constituţie, “Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.

In opinia noastra din interpretarea prevederilor legale citate mai sus consideram ca in cazul in care asociatul respectiv are incheiat contract de munca si obtine venituri din salarii nu ar trebui sa mai plateasca contributia la asigurarile sociale de sanatate indiferent de valoarea veniturilor din salarii obtinute. Intradevar poate exista situatia in care veniturile din salarii nu depasesc un salariu minim brut pe tara lunar atata vreme cat contractul de munca incheiat este cu timp partial pentru o ora pe zi. Automat baza de calcul este mai mica decat limita dar consideram ca acest lucru nu are impact in interpretarea acestor prevederi.

Am intalnit interpretari ale altor consultanti care sunt de parere ca limitarea prevazuta la lit. f) dar nu mai puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar face referire la veniturile din salarii, in sensul ca daca veniturile din salarii nu se ridica la suma respectiva atunci ar trebui platita contributia la asigurarile sociale de sanatate si pentru veniturile din dividende.

In opinia noastra doar prima negatie din textul frazei face referire la veniturile din salarii si anume ca se plateste contributia numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a) – d). In opinia noastra, cea de a doua negatie dar nu mai puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar se refera la veniturile prevazute la lit f) (i.e. dividende).

Mai mult decat atat, interpretarea cum că valoarea contribuţiei minime la fondul de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din dividende şi dobânzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi alte venituri care se supun impozitului pe venit, nu poate fi mai mică decât cuantumul unui salariu de bază minim brut pe ţară, lunar a fost declarata neconstitutionala de catre Curtea Constitutionala.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Venituri din dividende – contributia la asigurarile sociale de sanatate

Comments are closed.