Organizare concurs pentru stimularea vanzarilor – obligatii fiscale si juridice

Intrebare: Firma noastra doreste sa organizeze un concurs de pescuit pentru clienti, iar ca premii se vor acorda bani sau tichete cadou. Ce presupune acest lucru si care ar fi pasii ce trebuie urmati din punct de vedere contabil si fiscal.

Raspuns:

Din punct de vedere juridic: Din informatiile furnizate intelegem ca acest concurs va fi organizat in scopul stimularii vanzarilor, participantii fiind o parte dintre clientii societatii. In acest sens, intelegem ca pentru participarea la acest eveniment nu este necesara plata vreunei taxe sau achizitia vreunui produs al societatii. Astfel, potrivit prevederilor art. 11 lit. c) din OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, acţiunile organizate de diferiţi operatori economici, în condiţiile legii, în scopul stimulării vânzărilor şi care nu presupun taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea participanţilor şi nici majorarea preţului pe care produsul l-a avut anterior desfăşurării acţiunii publicitare, nu sunt considerate jocuri de noroc şi sunt permise fără autorizare următoarele tipuri de jocuri.

In ceea ce priveste modul de organizare a acestui eveniment, intelegem ca acest concurs vizeaza doar anumite persoane, in speta persoane fizice reprezentanti ai clientilor societatii si nu este adresat in niciun fel publicului larg. Intrucat acest eveniment nu reprezinta nici concurs si nici competitie sportiva, consideram ca trebuie tratat ca un eveniment privat organizat de catre societate cu scopul stimularii vanzarilor acesteia, procedura de organizare fiind stabilita de catre companie. Cu toate acestea, pentru a putea sustine utilitatea acestor cheltuieli in realizarea de venituri impozabile, si implicit deductibilitatea fiscala, consideram ca este totusi necesar sa existe un plan scris de marketing si eventual un regulament de desfasurare a concursului respectiv.

Din punct de vedere fiscal: La nivelul companiei – Potrivit prevederilor art. 21 alin. (2) lit. i) din legea 571/2003 privind Codul fiscal, reprezinta cheltuieli deductibile cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi, participarea la târguri şi expoziţii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii. In cazul in care exista o politica de marketing ce prevede organizarea acestui eveniment, consideram ca cheltuielile de organizare ale concursului pot fi clasificate drept cheltuieli de promovare. In caz contrar, autoritatea fiscala poate sustine faptul ca aceste cheltuieli sunt in realitate cheltuieli de protocol sau chiar cheltuieli nedeductibile in cazul in care nu se poate face nicio legatura intre scopul efectuarii acestora si obtinerea de venituri impozabile. În cazul clasificării cheltuielilor drept cheltuieli de protocol, conform art. 21 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, acestea vor fi deductibile limitat la calculul impozitului pe profit, în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit.

La nivelul persoanelor fizice beneficiare ale veniturilor – In opinia noastra, atata vreme cat acest concurs nu este adresat publicului larg si nu este organizat in baza prevederilor Ordonantei 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata consideram ca nu poate fi asimilat unei practici comerciale privind promovarea produselor/serviciilor prin publicitate organizata potrivit legii. In acest sens, consideram ca aceste venituri nu pot fi clasificate ca venituri din premii potrivit prevederilor art. 75 din Codul fiscal. Potrivit prevederilor pct. 150 din normele de aplicare a prevederilor art. 75 din Codul fiscal, in categoria veniturilor din premii sunt incluse veniturile sub formă de premii obţinute urmare practicilor comerciale privind promovarea produselor/serviciilor prin publicitate, potrivit legii.

In opinia noastra aceste venituri se impoziteaza potrivit prevederilor art. 78 din Codul fiscal „venituri din alte surse”. In acest sens, consideram ca indiferent de modul in care sunt acordate premiile (in bani sau sub forma de tichete cadou) acestea reprezinta venituri impozabile si vor fi impozitate la momentul platii prin retinere la sursa de catre platitorul de venituri. Cota de impozitare este de 16% iar impozitul retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. Societatea are obligatia organizarii evidentei nominative a persoanelor care beneficiaza de aceste venituri si are obligatia raportarii fiscale. In acest sens se vor depune declaratiile 100 si 205.

ATENTIE! In cazul in care premiile sunt acordate sub forma de tichete cadou, intrucat contravaloarea tichetelor cadou reprezinta valoarea neta a venitului primit, neputandu-se retine efectiv 16% din valoarea tichetelor, considerăm că impozitul trebuie calculat prin procedeul sutei marite pornind de la valoarea tichetului cadou.

Din punct de vedere contabil: In cazul in care societatea dvs. apeleaza la o societate terta pentru organizarea acestui eveniment, atunci facturile de servicii primite vor fi contabilizate in functie de natura cheltuielii respective (promovare sau protocol).

In cazul in care veti organiza intern acest eveniment atunci trebuie analizata fiecare cheltuiala in parte si contabilizata ca atare. In cazul in care societatea dvs. va achizitiona materiale de pescuit, undite, etc. atunci trebuie analizat ce se intampla cu acestea ulterior desfasurarii evenimentului. In functie de acest lucru se stabileste si tratamentul contabil al fiecarei achizitii.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.