Regim TVA – factura emisa catre persoana impozabila din UE dar marfa livrata extracomunitar

Intrebare: factura cu TVA sau fara TVA? Cum trebuie emisa factura de catre o societate din Romania catre clientul sau din UE pentru care realizeaza bunuri, dar acesta din urma doreste ca bunurile … vamală pentru întocmirea declaraţiei vamale de export;

b) unul dintre următoarele documente:

  1. certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică; sau
  2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire;

c) documente din care să rezulte că transportul este realizat de furnizor ori în numele său, cum sunt: documentul de transport, comanda de cumpărare, de vânzare sau contractul, documentele de asigurare.

În opinia noastră, în cazul în care societatea din România, în calitate de furnizor, deţine şi poate prezenta documentele justificative de mai sus, va factura operaţiunea de livrare în regim de scutire conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a), adică fără TVA.

Referitor la a doua întrebare, potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său […].

Potrivit prevederilor art. 3 din OMFP 2222/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

(1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său. Astfel de livrări au loc în cadrul unor contracte prin care persoana obligată să transporte bunurile în afara Comunităţii este cumpărătorul nestabilit în România sau altă persoană în contul său.

(2) Scutirea de taxă pe valoarea adăugată prevăzută la alin. (1) se justifică de furnizorul care realizează livrarea cu documentele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) şi cu documente din care să rezulte că transportul este realizat de client sau în numele său, cum sunt: documentul de transport, comanda de cumpărare, de vânzare sau contractul, documentele de asigurare.

Din informaţiile prezentate reiese că societatea română efectuează un export de bunuri în diverse state din afara Comunităţii, transportul fiind în sarcina beneficiarului. În opinia noastră, în cazul în care societatea din România deţine şi poate prezenta documentele justificative de mai sus, va factura operaţiunea de livrare în regim de scutire conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b), adică fără TVA.

În cazul în care societatea din România nu poate aplica scutirea prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal întrucât nu deţine documentele justificative necesare, operaţiunea va fi tratată ca o livrare locală şi se va colecta TVA. Referitor la rambursarea de TVA către beneficiarul livrării de bunuri, precizăm că, acesta ar putea beneficia de prevederile art. 147^2 alin. (1) din Codul fiscal în condiţiile prevăzute de acest articol.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.