Achizitie intracomunitara de bunuri – marfuri furate in timpul transportului

Intrebare: Societatea noastra a efectuat o achizitie intracomunitara din Germania. Bunurile sunt tranportate de un transportator din Germania dar pe drum, in Slovacia sunt furate. Cum procedez, mai declar o achizitie intracomunitara in Romania? Cei din Germania cu siguranta declara o livrare intracomunitara acolo. Colectez TVA in momentul in care facturez despagubiri societatii de transport?

Raspuns:

Potrivit prevederilor art. 130^1 din Codul fiscal, se consideră achiziţie intracomunitară de bunuri obţinerea dreptului de a dispune, ca şi un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinaţia indicată de cumpărător, de către furnizor, de către cumpărător sau de către altă persoană, în contul furnizorului sau al cumpărătorului, către un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

Conform art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal, locul unei achiziţii intracomunitare de bunuri este întotdeauna în statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor. Totusi, in cazul în care, conform art. 132 alin. (2) din Codul fiscal, cumpărătorul furnizează un cod de înregistrare în scopuri de TVA dintr-un alt stat membru, decât cel în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor, se aplică reţeaua de siguranţă, respectiv achiziţia intracomunitară se consideră că are loc şi în statul membru care a furnizat codul de înregistrare în scopuri de TVA şi în statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor.

Consideram prudent ca aceasta achizitie sa fie declarata si in Romania, cu atat mai mult cu cat societatea din Germania declara o livrare intracomunitara.

Cu toate aceste, intrucat expedierea bunurilor se incheie in Slovacia, exista posibilitatea ca societatea dvs. sa fie obligata la declararea unei achizitii intracomunitare si in Slovacia. In cazul acesta, daca aceasta operatiune s-ar declara si in Slovacia, in Romania ar trebui regularizat TVA-ul dedus.

Referitor la despagubiri, potrivit art. 137 alin. (3) din Codul fiscal nu sunt incluse in baza de impozitare: b) sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, penalizările şi orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale, dacă sunt percepute peste preţurile şi/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, în fapt, reprezintă contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate; , in consecinta consideram ca o eventuala factura va trebui sa fie emisa fara TVA.

Cu toate acestea, potrivit art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, este asimilata unei livrari de bunuri cu plata bunurile constatate lipsă din gestiune, cu excepţia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a) – c).

In opinia noastra exceptiile nu sunt aplicabile in acest caz intrucat bunurile constatate lipsa din gestiune sunt imputabile societatii de transport. In acest sens, consideram ca apare obligatia colectarii TVA intrucat are loc o operatiune asimilata unei livrari taxabile. Potrivit art. 15 alin. (2) persoana înregistrată conform art. 153 trebuie să autofactureze, în termenul prevăzut la alin. (1), fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii către sine. Potrivit normelor metodologice de aplicare aferente, autofactura pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii către sine trebuie emisă numai dacă operaţiunile în cauză sunt taxabile şi numai în scopul taxei.

Astfel, procedura de recuperare/facturare a despagubirilor este urmatoarea: Se va emite o autofactura de catre compania dvs. pentru contravaloarea bunurilor furate prin care se colecteaza TVA si prin care se inregistreaza livrarea catre sine. Catre societatea de transport se emite un document de decontare pentru contravaloarea bunurilor care va include si TVA.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Achizitie intracomunitara de bunuri – marfuri furate in timpul transportului

Comments are closed.