Retinere impozit pentru veniturile obtinute de nerezidenti. Obtinere a certificatului de atestare a impozitului platit in cazul in care nu primesc certificat de rezidenta fiscala

Intrebare: Societatea noastra a primit o factura pentru servicii de consultanta pentru management pentru care nu avem certificat de rezidenta fiscala. In cazul in care retinem impozit potrivit prevederilor Codului fiscal de 16% se poate ca ulterior retinerii si platii acestuia sa obtinem de la autoritatea fiscala romana un certificat de atestare a impozitului platit in Romania? Precizez ca nici pana la acel moment nu vom primi un certificat de rezidenta fiscala, beneficiarul venitului si-a asumat plata impozitului in Romania in schimb doreste un certificat de atestare prin care sa dovedeasca faptul ca s-a platit impozit in Romania. Este posibil sa obtinem acest certificat in conditiile in care nu exista certificat de rezidenta? Cei de la fisc ne-au lasat sa intelegem ca nu ar fi posibil.

Raspuns:

In cazul in care impozitarea veniturilor se realizeaza potrivit Codului fiscal si nu potrivit prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri, consideram ca sunt aplicabile prevederile art. 116 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal şi se reţine un impozit de 16% din veniturile realizate de nerezident.

Potrivit prevederilor art. 120 din Codul fiscal, orice nerezident poate depune, personal sau printr-un împuternicit, o cerere la autoritatea fiscală competentă, prin care va solicita eliberarea certificatului de atestare a impozitului plătit către bugetul de stat de el însuşi sau de o altă persoană, în numele său. Autoritatea fiscală competentă are obligaţia de a elibera certificatul de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi.

Potrivit prevederilor anexei 9 la OMFP 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevăzute la art. 118 şi 120 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal şi stabilirea competenţelor în ceea ce priveşte semnarea acestor formulare, pentru a se elibera “Certificatul privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine”, se anexează la prezenta cerere copii ale documentelor prin care se face dovada realizării venitului şi a plăţii impozitului datorat de persoana juridică străină, solicitate de organele fiscale (de exemplu, facturi, contracte, dispoziţii de plată valutare externe, ordine de plată a impozitelor şi alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului plătit în România de persoanele juridice străine), iar în situaţia în care s-au aplicat prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri, se va anexa şi copia certificatului de rezidenţă fiscală al persoanei juridice străine, tradus şi legalizat de organul autorizat din România. Dacă cererea pentru eliberarea “Certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine” este depusă de către plătitorul de venit, persoană juridică română, se va anexa şi împuternicirea dată acesteia de către persoana juridică străină.

Conform precizărilor de mai sus, considerăm că nerezidentul are dreptul obţinerii unui certificat de atestare a impozitului plătit în România chiar dacă nu prezintă un certificat de rezidenţă fiscală. În cazul în care impozitarea se face prin aplicarea prevederilor Codului fiscal nu considerăm obligatorie prezentarea certificatului de rezidenţă fiscală.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.