Noutati fiscale 2012

Modificări impozit pe venit. Vineri, 9 decembrie 2011, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2875/30.11.2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale. Pentru mai multe detalii vă invităm să accesaţi urmatorul link , pagina 6.

Noutăţi Intrastat. Joi, 15 decembrie 2011, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1183/12.12.2011 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2012. Acestea se menţin la nivelul anului 2011 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri şi 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri. Pentru mai multe detalii vă invităm să accesaţi următorul link,  pagina 5.

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012. Joi, 22 decembrie 2011, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 294/21.12.2011 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2117 lei. Se menţin cotele contribuţiilor sociale valabile în anul 2011. Pentru mai multe detalii vă invităm să accesaţi următorul link, pagina 2.

Bugetul de stat pe anul 2012. Joi, 22 decembrie 2011, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 293/21.12.2011 privind bugetul de stat pe anul 2012. Pentru mai multe detalii vă invităm să accesaţi următorul link,  pagina 2.

Ratificarea convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată cu Regatul Arabiei Saudite. Vineri, 23 decembrie 2011, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 259/07.12.2011 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a protocolului de convenţie, semnate la Riad la 26.04.2011. Pentru mai multe detalii şi pentru vizualizarea convenţiei vă invităm să accesaţi următorul link, pagina 7.

Modificări Revisal. Vineri, 23 decembrie 2011, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2822/20.12.2011 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic. Pentru mai multe detalii vă invităm să accesaţi următorul link, pagina 15.

Stabilirea salariului minim brut pentru anul 2012. Marţi, 27 decembrie 2011, a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern nr. 1225/14.12.2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Începând cu 1 ianuarie 2012 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 700 lei, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2012, reprezentând 4,13 lei/oră. Pentru mai multe detalii vă invităm să accesaţi următorul link, pagina 2.

Contribuabili inactivi. Marţi, 27 decembrie 2011, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 3578/12.12.2011 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Se modifică procedura de îndreptare a erorilor materiale în cazul contribuabililor inactivi şi se modifică o parte dintre formularele aplicabile în cadrul acestei proceduri. Pentru mai multe detalii şi noua procedură vă invităm să accesaţi următorul link, pagina 5.

Noutăţi cu privire la termenele de depunere a declaraţiei 394. Miercuri, 28 decembrie 2011, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 3596/19.12.2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Perioada de raportare în cazul declaraţiei 394 devine aceeaşi cu perioada de raportare în cazul decontului de TVA (declaraţia 300). Pentru mai multe detalii vă invităm să accesaţi următorul link, pagina 22.

Modificarea prevederilor Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată cu Elveţia. Joi, 29 decembrie 2011, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 261/07.12.2011 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de amendare a Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993. Pentru mai multe detalii vă invităm să accesaţi următorul link, pagina 1.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.