Baza impozabila TVA si preturile de transfer – Modificari Cod fiscal 2013

Pana in prezent, ajustarea preturilor de transfer in vederea conformarii la valoarea de piata avea implicatii doar asupra impozitului pe profit prin reconsiderarea veniturilor sau cheltuielilor aferente tranzactiilor derulate cu afiliatii. Desi in practica au existat cazuri in care au fost impuse ajustări ale bazei impozabile TVA odata cu ajustarea preturilor de transfer, in general acestea au fost contestate cu succes, intrucat pana in prezent legislatia TVA aplicabila in Romania nu prevedea posibilitatea modificarii bazei impozabile TVA a tranzactiilor dintre afiliati.

OG 8/2013 pentru modificarea si completarea legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aparuta in MO 54/23.01.2013, aduce modificarea articolului 137 din Codul fiscal.

Astfel, baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din:

[…]

e) pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului potrivit prevederilor art. 7, alin. (1), pct. 21, baza de impozitare este considerata valoarea de piata in urmatoarele situatii:

1. atunci cand contrapartida este mai mica decat valoarea de piata, iar beneficiarul livrarii sau al prestarii nu are drept complet de deducere in conformitate cu prevederile art. 145, 1451 si 147;

2. atunci cand contrapartida este mai mica decat valoarea de piata, iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de deducere in conformitate cu prevederile art. 145 si 147 si livrarea sau prestarea este scutita conform art. 141;

3. atunci cand contrapartida este mai mare decat valoarea de piata, iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de deducere in conformitate cu prevederile art. 145 si 147.

Potrivit prevederilor directivei 2006/112/EC (directiva TVA), situatiile stabilirii valorii de piata ca baza impozabila sunt cele prevazute la art. 80. Prevederile acestui articol sunt aplicabile optional de catre statele membre si pana in prezent Romania nu optase pentru transpunerea acestora in legislatie, insa se pare ca de la 1 februarie 2013 acesta se vor aplica si la noi.

In concluzie, in cadrul tranzactiilor dintre persoane afiliate in care una dintre parti aplica un regim de deducere a TVA diferit, baza impozabila va fi constituita din valoarea de piata. Cu alte cuvinte, se va putea ajusta baza impozabila a unor astfel de tranzactii in masura in care nu respecta valoarea de piata.

 

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.