Deducerea TVA de pe bonurile de combustibil – Modificari HG 84/2013

Incepand cu data de 14 martie 2013, prin intrarea in vigoare a H.G. nr.84/2013:

– pentru orice achizitii de bunuri si servicii, s-a prevazut la punctul 46 alin.(3) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, astfel cum au fost modificate prin H.G. nr.84/2013, faptul ca TVA poate fi dedusa de beneficiar, in conditiile legii, pe baza de bonuri fiscale emise in conformitate cu prevederile OUG nr. 28/1999, a caror valoare individuala, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, daca furnizorul/prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.

– Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii bonului fiscal este cursul din data emiterii bonului fiscal. Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv pentru livrarea de carburanti auto pe baza de bonuri fiscale.

-la aceeasi data si-au incetat aplicabilitatea prevederile referitoare la justificarea deducerii TVA pentru carburantii auto pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora, emise conform OUG nr.28/1999, in conditiile in care acestea erau stampilate si aveau inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului.

In vederea aplicarii noilor prevederi, orice comerciant care doreste ca bonurile fiscale sa poata constitui documente pentru deducerea TVA la beneficiari persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA, pot sa-si adapteze soft-urile aparatelor de marcat electronice fiscale astfel incat sa poata inscrie pe bonuri, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de inregistrate in scopuri de TVA al beneficiarului. In cazul achizitiilor de valoare mai mare de 100 EUR inclusiv TVA (deci si pentru combustibil) va trebui sa solicitati factura.

Sursa: Comunicat MFinante

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.