Regim fiscal prestari servicii persoana fizica nerezidenta

Intrebare: O persoana nerezidenta, cu domiciliul in Anglia, care este inregistrata in Romania cu NIF inca din 2004, imi face un film-un spot publicitar pentru client (suma se refactureaza la client). Pe tot parcusul anului 2013 vor fi produse 3 filme de aceasta persoana, in luni diferite. Activitatea persoanei se desfasoara pe teritoriul Romaniei, filmul se produce in Romania, si el face o activitate independent de mine, adica cu baza lui materiala. Nu este angajat in Anglia si desfasoara activitate mai mult in Romania.

Va rog sa imi spuneti ce fel de contract pot sa inchei cu aceasta persoana nerezidenta?.

Daca inchei contract de drept de autor trebuie sa retin impozit 16%, CAS 10.5% si CASS 5.5%?

Daca imi recomandati sa inchei un altfel de ctr ce taxe si impozite se retin? Se retine si se declara ca impozit pe drepturi de autor sau ca impozit pe venituri obtinute de nerezidenti din Romania? Ce declaratii trebuie depuse, in functie de tipul de contract pe care trebuie sa il inchei?

Raspuns: Din informatiile furnizate intelegem ca o persoana nerezidenta, cu domiciliul in Anglia, presteaza servicii creatie spot publicitar catre compania dvs. Intelegem ca serviciile sunt prestate in Romania. Intelegem ca persoana respectiva realizeaza o activitate independenta iar relatia de colaborare cu aceasta nu poate fi asimilata unei relatii contractuale de munca (adica cu o activitate dependenta). In acest fel eliminam din discutie implicatiile fiscale generate de o posibila relatie de munca intre persoana fizica nerezidenta si societatea dvs.

Mai mult decat atat, presupunem ca persoana fizica nerezidenta nu desfasoara in Romania activitatea independenta prin intermediul unui sediu permanent, astfel cum acesta este definit la art. 8 din Codul fiscal, desi din informatiile furnizate intelegem ca persoana respectiva are o prezenta intensa in Romania.

In masura in care presupunerea noastra este corecta si persoana straina nu desfasoara activitatea independenta in Romania printr-un sediu permanent, atunci veniturile aferente serviciilor de creatie spot publicitar se vor impozita in conformitate cu prevederile Titlului V din Codul fiscal. Astfel, conform art. 115 alin. (1) din Codul fiscal, anumite venituri (printre care si cele din prestari servicii si redevente) se impoziteaza in Romania prin retinere la sursa.

Contractul pe care il veti incheia cu persoana nerezidenta depinde de natura serviciilor prestate si in principiu va trebui sa consultati un avocat. Ce trebuie sa retineti este ca acest contract va trebui inregistrat la Administratia Financiara la care este arondata societatea dvs. in conformitate cu prevederile OPANAF 1400/2012 in termen de 30 de zile de la momentul incheierii lui.

In cazul dvs. este important de stabilit daca aceste venituri platite de societatea dvs. nerezidentului reprezinta redevente sau nu.

Conform prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 28, redevenţă reprezinta orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori dreptul de folosinţă al oricăruia dintre următoarele:

a) drept de autor asupra unei lucrări literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum şi efectuarea de înregistrări audio, video;

b) orice brevet, invenţie, inovaţie, licenţă, marcă de comerţ sau de fabrică, franciză, proiect, desen, model, plan, schiţă, formulă secretă sau procedeu de fabricaţie ori software.

Nu se consideră redevenţă, în sensul prezentei legi, remuneraţia în bani sau în natură plătită pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, fără alte modificări decât cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea acestuia. De asemenea, nu va fi considerată redevenţă, în sensul prezentei legi, remuneraţia în bani sau în natură plătită pentru achiziţia în întregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru calculator;

c) orice transmisiuni, inclusiv către public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;

d) orice echipament industrial, comercial sau ştiinţific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container;

e) orice know-how;

f) numele sau imaginea oricărei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoană fizică.

În plus, redevenţa cuprinde orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru dreptul de a înregistra sau transmite sub orice formă spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activităţi similare;

Mai multe detalii prinvind incadrarea unor venituri ca si redevente gasiti si in normele metodologice de aplicare a art. 115 din Codul fiscal, iar o prevedere importanta in speta dvs. este

(11) În cazul contractului de prestări de servicii în care una dintre părţi se angajează să utilizeze cunoştinţele sale pentru executarea unei lucrări pentru cealaltă parte, suma plătită nu constituie redevenţă.

In orice caz, in masura in care incheiati cu persoana respectiva un contract de drepturi de autor, in opinia noastra sumele platite vor reprezenta mai mult ca sigur redevente. In acest context si in functie de activitatea pe care nerezidentul o va desfasura in beneficiul companiei dvs. va recomandam sa discutati si cu un avocat pentru a analiza natura contractului ce trebuie incheiat. In continuare am prezentat tratamentul fiscal atat in cazul in care sumele platite constituie redevente (cazul 1) cat si in cazul in care sumele respective nu constituie redevente (cazul 2):

1. Daca sumele respective sunt redevente, atunci ele se impoziteaza in Romania conform art. 115 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal prin retinerea la sursa a unui impozit in procent de 16%.

In declaratia 100 aceasta suma se declara ca impozit retinut la sursa pentru venituri platite unor persoane fizice nerezidente.

Daca persoana respectiva va furnizeaza un certificat de rezidenta fiscala, atunci veniturile se vor impozita conform prevederilor Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si Marea Britanie, iar societatea dvs. are obligatia de a retine la sursa un impozit in procent de 10%.

In declaratia 100 aceasta suma se declara ca impozit retinut la sursa pentru venituri platite unor persoane fizice nerezidente.

2. Daca sumele respective nu sunt redevente, atunci ele reprezinta servicii prestate pe teritoriul Romaniei care se impoziteaza conform prevederilor art. 115 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal prin retinerea la sursa a unui impozit in procent de 16%.

In declaratia 100 aceasta suma se declara ca impozit retinut la sursa pentru venituri platite unor persoane fizice nerezidente.

Daca persoana respectiva va furnizeaza un certificat de rezidenta fiscala, atunci veniturile se vor impozita conform prevederilor Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si Marea Britanie, doar in Marea Britanie, iar societatea dvs. nu va trebui sa retina niciun impozit in Romania.

Declaratia 100 nu se mai depune in acest caz.

In toate cazurile de mai sus aveti obligatia depunerii declaratiei informative anuale privind veniturile platite nerezidentilor (art. 119 din Codul fiscal) care se depune pana pe 28/29 februarie a anului urmator.

Referitor la contributiile sociale, in cazul in care nerezidentul nu desfasoare activitate in Romania prin intermediul unui sediu permanent si nici printr-un contract asimilabil unui contract de munca atunci nu este subiect de impunere la nivelul contributiilor sociale. Deci nu plateste contributii sociale intrucat nu are calitatea de asigurat in sistemele nationale de asigurari sociale si nici obligatia de a se asigura.

Referitor la sediul permanent, potrivit prevederilor normelor de aplicare a art. 8 din Codul fiscal, notiunea de permanenta in cazul prezentei unui nerezident in Romania este definita temporal la nivel de 6 luni, adica daca un nerezident detine un loc de activitate fix in Romania pentru o perioada mai lunga de 6 luni, atunci acesta poate da nastere unui sediu permanent in Romania iar veniturile atribuibile acestui sediu permanent ar trebui impozitate in conformitate cu prevederile Titlului III din Codul fiscal (similar impozitarii veniturilor unui PFA din Romania).

In conditiile in care persoana fizica respectiva este rezidenta a Marii Britanii atunci ar trebui sa solicitati acesteia si sa obtineti un certificat de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala din Marea Britanie, asa cum am explicat si mai sus. Acest certificat va indica faptul ca persoana respectiva este rezident fiscal (plateste impozite) in Marea Britanie si in baza acestuia puteti aplica prevederile Conventiei de evitare a dublei impuneri dintre Romania si Marea Britanie.

Astfel, in masura in care persoana respectiva are un sediu permanent in Romania, Conventia prevede acelasi tratament fiscal si anume faptul ca veniturile ar trebui impozitate in Romania atata vreme cat sunt atribuibile sediului permanent.

Cu privire la sediul permanent, in principiu obligatia revine persoanei respective de a-si recunoaste si inregistra un sediul permanent. Societatea dvs. are doar obligatii cu privire la inregistrarea contractului incheiat cu nerezidentul la administratia financiara, obligatie pe care am detaliat-o mai sus.

In masura in care nerezidentul desfasoara activitate in Romania prin intermediul unui sediu permanent atunci poate deveni si subiect al obligatiei de plata a contributiilor sociale in conformitate cu Titlul IX^2 din Codul fiscal, insa daca acesta face dovada ca este asigurat in sistemul de asigurari sociale din Marea Britanie (prezinta formularul A1), atunci se vor aplica regulamentele europene si nici in acest caz nerezidentul nu va avea obligatia de a plati contributii sociale.

In concluzie, luand in considerare ipotezele de mai sus, in functie de contractul pe care il veti incheia cu nerezidentul va trebui sa stabiliti daca sumele platite acestuia sunt sau nu redevente. In functie de clasificare veti aplica regimul fiscal aferent descris mai sus si veti depune declaratiile fiscale precizate mai sus. Contractul ar trebui sa reflecte colaborarea dintre parti si in acest sens va recomandam sa apelati la un avocat. Nu trebuie sa retineti contributii sociale in numele rezidentului.

Acest raspuns poate fi accesat si pe website-ul www.portalcontabilitate.ro

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , . Bookmark the permalink.