Factura cu 19% sau cu 24% TVA? Cum sa interpretam? Exemplu – servicii de paza

Intrebare: Avem un furnizor (servicii de paza) care ne-a facturat in luna iunie serviciile pentru luna iulie – TVA 19%. La factura din august a facut un soi de regularizare in sensul ca a stornat suma TVA -ul 19% aferent facturii din iunie ( avans pentru iulie) si a refacut totul cu 24%.

In conditiile in care (1) Faptul generator reprezintă faptul prin care sunt realizate condiţiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. (4) Regimul de impozitare aplicabil pentru operaţiunile impozabile este regimul în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplică regimul de impozitare în vigoare la data exigibilităţii taxei.

Art. 1342 – Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:

a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;

n-ar fi trebui sa o lase asa cum era, cu 19%?

Raspuns:

Conform art. 140, alin. (3), Codul Fiscal, cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilităţii taxei.

Prin exceptie, conform art. 140, alin. (4), in cazul schimbării cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii, pentru cazurile prevăzute la art. 1342 alin. (2).

Momentul la care intervine faptul generator il stabilim prin incadrarea operatiunii prezentata de dvs. la unul din alineatele de la art. 1341 Codul Fiscal. Din informatiile furnizate in intrebare as incadra operatiunea la alin. (1), faptul generator intervenind la data prestarii serviciilor adica in luna iulie.

In ceea ce priveste exigibilitatea taxei, chiar daca factura a fost emisa in iunie cu TVA 19%, conform art. 140, alin. (4), exceptiile prevazute la art. 1342 alin. (2) nu se mai aplica intrucat cota de TVA s-a modificat, iar exigibilitatea TVA nu mai intervine la data facturii. Asadar, in acest caz se impune regularizarea TVA pentru serviciile prestate in iulie 2010 si emiterea facturii cu TVA 24%.

Totusi, prin exceptie de la alin. (1), art. 1341, Codul Fiscal, faptul generator poate interveni si in cazurile prevazute la alin. (2) – (10) acelasi articol.

In acest sens, intrucat serviciile de paza fac, de obicei, obiectul unui contract de tip abonament, acestea pot fi incadrate, in ceea ce priveste faptul generator, la alin. (8), art. 1341:

(8) În cazul livrărilor de bunuri şi al prestărilor de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la alin. (7), cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile de telefonie, livrările de energie electrică şi altele asemenea, se consideră că livrarea/prestarea este efectuată la datele specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăşi un an

In cazul acesta, exigibilitatea taxei intervine la data facturarii sau platii serviciilor prevazuta in contract.

In cazul in care aceste servicii au caracter continuu si in contract se prevede facturarea cu o luna in avans, cota de TVA aplicabila poate fi 19% iar in cazul acesta regularizarea facturii de catre furnizor poate fi eronata. In acest sens va rog sa analizati cu atentie contractul incheiat cu furnizorul de servicii de paza in ceea ce priveste data prevazuta pentru emiterea facturilor si plata acestora si eventual sa reveniti cu detalii.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.