Reimportul de bunuri. Aspecte TVA

Intrebare: In luna iulie 2010 societatea la care lucrez a realizat un export de marfa in Republica Moldova (scutit cu dept de deducere). In luna august 2010 clientul ne-a returnat marfa pentru ca nu era in conformitate cu nevoile acestuia. Clientul a intocmit factura catre noi si declaratie vamala de export. In vama nu am platit nici un fel de taxa vamala sau TVA, dar pe declaratia vamala este trecuta valoarea TVA-ului.

Cum se inregistreaza acest TVA si unde se declara in decontul de TVA?

Raspuns: Conform art. 207, 208 din legea 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei, mărfurile româneşti care, după ce au fost exportate, sunt reintroduse pe teritoriul vamal al României şi puse în liberă circulaţie într-un termen de 3 ani sunt exonerate de drepturi de import la cererea persoanei interesate. Termenul de 3 ani poate fi prelungit în cazuri excepţionale. Exonerarea de drepturi de import prevăzută mai sus se acordă numai dacă mărfurile sunt reimportate în aceeaşi stare în care au fost exportate. Prin regulamentul vamal se pot stabili cazurile şi condiţiile în care se renunţă la această cerinţă.

Conform art. 142 alin. (1) lit. h) din legea 571/2003 privind Codul Fiscal, este scutit de TVA reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara Comunităţii, dacă bunurile se află în aceeaşi stare în care se aflau la momentul exportului şi dacă importul respectiv beneficiază de scutire de taxe vamale.

Conform punct 42 Titlu VI din normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal (HG 44/2004), pentru aplicarea scutirii bunurile reimportate trebuie:

a) să fi rămas în proprietatea persoanei care era proprietarul acestora în momentul exportului;

b) să fi fost supuse regimului normal de taxă pe piaţa internă a unui stat membru şi să nu fi făcut obiectul unei rambursări în virtutea exportului.

Din detaliile furnizate de dvs. intelegem ca s-a realizat un reimport de bunuri in termenul prevazut de lege, iar la solicitarea declarantului vamal (depunerea cererii de remitere a drepturilor de import) s-a suspendat obligatia de plata a taxelor vamale si TVA.

In acest sens operatiunea respectiva este scutita conform art. 142 alin. (1) lit. h) din legea 571/2003 privind Codul Fiscal.

Faptul ca valoarea TVA este inscrisa pe DVI nu implica obligativitatea platii acesteia, suma fiind stinsa prin remiterea cuantumului acesteia. Asadar, din punct de vedere contabil nu veti inregistra acest TVA intrucat nu-l veti deduce.

In ceea ce priveste declararea in decontul de TVA (cod 300), conform normelor de completare a formularului 300 prevazute de OMFP 2245/2010 la randul 24 din decont se inscrie printre altele si contravaloarea importurilor scutite de taxa pe valoarea adăugată.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.