Prevederi, inregistrari contabile si raportare OUG 13/2010 privind reglementarea unor masuri în vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului în anul 2010

Speta pentru 19-20.10.2010

Intrebare: O societate angajeaza someri pentru a beneficia de prevederile OUG 13/2010. Conform prevederilor O.U.G. nr. 13/2010, scutirea la plata are ca baza de calcul salariul minim brut in momentul in care se angajeaza acea persoana. Societatea va acorda un salariu brut mai mare decat minimul pe economie. Intelegem ca scutirea se aplica doar pentru portiunea de salariu minim??
Va rugam sa ne indicati modalitatea teritoriala a ANOFM „Situatia de locuri de munca vacante” cu mentiunea „OUG nr. 13/2010”;

  • Ulterior, agentia teritoriala a ANOFM va emite „dispozitia de repartizare” pentru persoana care indeplineste cumulativ conditiile impuse de locul de munca, precum si pe cele ale OUG nr. 13/2010.
  • Persoana somera va prezenta „Instiintarea privind incadrarea in munca”, completata de angajator
  • Angajatorul va depune la agentia teritoriala a ANOFM un dosar care sa cuprinda urmatoarele documente:
  • Contractul individual de munca, inregistrat la ITM (copie);
  • Declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care rezulta ca locul de munca este nou-creat sau ca nu este rezultat ca urmare a incetarii unor raporturi de munca in ultimele 6 luni anteriaore stabilirii raporturilor de munca potrivit O.U.G. nr. 13/2010, precum si faptul ca in ultimele 6 luni nu a mai avut raporturi de munca stabilite cu persoana incadrata
  • Situatia de locuri de munca vacante” cu mentiunea „OUG nr. 13/2010” (copie)
  • adeverinta care atesta faptul ca este in evidenta agentiei de cel putin 3 luni (Anexa nr. 1)
  • Agenţia îşi poate exercita dreptul de control asupra :

– îndeplinirii condiţiilor legale pentru acordarea facilitatilor prevazute de OUG nr. 13/2010, precum si derularea acestora

– nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute dispozitiile O.U.G. nr. 13/2010

Sumele scutite potrivit dispozitiilor O.U.G. nr. 13/2010 se deduc de către angajator din contribuţiile pe care acesta este obligat, conform legii, să le vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de sanatate, inclusiv pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale si bugetul fondului de garantare pentru plata creantelor salariale.

Scutirea se va evidentia in declaratiile lunare pe care angajatorii au obligatia sa le depuna la institutiile publice care gestioneaza bugetele respective, in special A.N.A.F.

Astfel:

In ceea ce priveste declaratia la casa de pensii, din simularile realizate, consideram ca in ceea ce priveste contributia angajatorului, aceasta se va declara in regim normal (la fel ca si pentru restul salariatilor)

In ceea ce priveste declaratia la ANOFM, potrivit prevederilor Ordinului 598/2010 al Ministrului Muncii Familiei si Protectiei Sociale:

“În declaraţia lunară, depusă/transmisă cumulat de unitatea centrală, se va preciza distinct fiecare categorie de subvenţie deductibilă, scutire sau reducere a contribuţiei datorate de angajator, realizată în temeiul legii […scutirea de la plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, cuvenită potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010…]”

Subvenţiile/Scutirile/Reducerile deduse din contribuţia datorată şi/sau, după caz, cele care se recuperează de la bugetul asigurărilor pentru şomaj se declară prin completarea de către unitatea centrală a anexei nr. 2 «Date despre angajator – subvenţii, scutiri şi reduceri». Scutirea de la plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, cuvenită în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010, se declară prin completarea cu valori mai mari de zero a rubricii «Scutire contribuţie angajator» (SCA) din anexa nr. 2 «Date despre angajator – subvenţii, scutiri şi reduceri».”

In acest sens:

Rubrica «Tip asigurat pentru scutire contribuţie angajator» (TASCA) se completează cu:

a) «1» – dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj angajatorul nu este scutit de plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010;

b) «2» – dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj angajatorul este scutit de plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010.”


mai multe detalii se gasesc in actul normativ cu pricina.

In ceea ce priveste declaratia la FNUASS, aceasta se va completa cu sumele efectiv datorate de catre angajator dupa ce se deduce scutirea.

In ceea ce priveste declaratia 102, pentru contributiile angajatorului la CAS se va declara atat suma datorata cat si deductibila, rezultand astfel de plata sumele dupa ce s-a dedus scutirea, pentru contributia angajatorului la FNUASS se va declara suma efectiv datorata, iar pentru contributia la somaj se va declara suma datorata si cea deductibila.

Perioada pentru care pot fi incadrati in munca somerii in baza O.U.G. nr. 13/2010 poate fi si pe durata determinata de cel putin 12 luni, in conformitate cu dispozitiile art. 1, alin. (1) din actul normativ mentionat;

In ceea ce priveste baza de calcul la care se aplica scutirea, noi consideram ca aceasta nu este limitata. Prevederile OUG 13/2010 referitoare la salariul minim brut, la care faceti si dvs. referire in intrebare, fac vorbire despre faptul ca perioada in care se aplica aceasta scutire reprezinta stagiu de cotizare si ca modalitatea de calcul a indemnizatiei de somaj pentru aceasta perioada de 6 luni se va realiza luand in calcul salariul minim brut. Acelasi principiu se aplica si in cazul calculului indemnizatiilor asigurarilor sociale de sanatate. Doar in cazul pensiilor si altor drepturi sociale, calculul se va face luand in considerare venitul brut realizat.

Pentru inregistrarea in contabilitate, consideram corecta urmatoarea monografie:

Se va proceda la inregistrarea cheltuielilor aferente contributiilor angajatorului cu sumele scutite, la fel ca si in cazul unui angajat normal.

Ulterior soldurile scutite se anuleaza astfel:

4311=7417 cu CAS angajator, scutit la plata
4311=7417 cu fd.accidente munca angajator, scutit la plata
4371=7417 cu fd.somaj angajator, scutit la plata
4371=7417 cu fd.garantare creante salariale angajator, scutit la plata
4313=7417 cu CASS angajator, scutit la plata
4313=7417 cu CCI datorat de angajator, scutit la plata

Din punct de vedere fiscal consideram ca atat cheltuielile cu impozitele scutite de plata inregistrate cat si veniturile aferente de anulare a acestora (7417) sunt elemente deductibile, respective impozabile la calculul rezultatului fiscal.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.