Achizitii intracomunitare sub 10.000 EUR – persoane impozabile, persoane impozabile neinregistrate sau persoane neimpozabile

Intrebare: Este obligatoriu sa se ceara un cod de tva intracomunitar doar daca valoarea unei tranzactii depaseste 10.000 euro?

Raspuns:

Referitor la intrebarea dvs. va rugam sa gasiti in continuare baza legala si concluziile noastre referitoare la intrebarea dvs. pornind de la reglementarile in vigoare:

CODUL FISCAL:

Art. 126Operaţiuni impozabile

(3) Sunt, de asemenea, operaţiuni impozabile şi următoarele operaţiuni efectuate cu plată, pentru care locul este considerat a fi în România, potrivit art. 1321:

a) o achiziţie intracomunitară de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuată de o persoană impozabilă ce acţionează ca atare sau de o persoană juridică neimpozabilă, care nu beneficiază de derogarea prevăzută la alin. (4), care urmează unei livrări intracomunitare efectuate în afara României de către o persoană impozabilă ce acţionează ca atare şi care nu este considerată întreprindere mică în statul său membru, şi căreia nu i se aplică prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu privire la livrările de bunuri care fac obiectul unei instalări sau unui montaj sau ale art. 132 alin. 2) cu privire la vânzările la distanţă;

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România achiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) sunt efectuate de o persoană impozabilă care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă sau de o persoană juridică neimpozabilă;

b) valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al cărui echivalent în lei este stabilit prin norme.

Art. 1321 – Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri

(2) În cazul achiziţiei intracomunitare de bunuri, prevăzută la art. 126 alin. (3) lit. a), dacă cumpărătorul îi comunică furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA valabil, emis de autorităţile unui stat membru, altul decât cel în care are loc achiziţia intracomunitară, conform alin. (1), locul respectivei achiziţii intracomunitare se consideră în statul membru care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA.

Art. 151Persoana obligată la plata taxei pentru achiziţii intracomunitare

(1) Persoana care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri care este taxabilă, conform prezentului titlu, este obligată la plata taxei.

INTERPRETARI:

Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA

In concluzie, consideram ca, daca societatea dvs. este persoana inregistrata in scopuri de TVA in Romania si efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri, aceasta are obligatia inregistrarii in Registrul Operatorilor Intracomunitari in baza ART. 1582 din Codul Fiscal si trebuie sa furnizeze un cod valid de TVA vanzatorului din statul membru de unde se achizitioneaza bunurile. In cazul acesta, consideram ca vanzatorul poate emite factura fara TVA, operatiunea fiind scutita in statul din care provin bunurile si taxarea acesteia in Romania. Chiar daca cumparatorul din Romania nu furnizeaza un cod valid de TVA, iar factura se emite cu TVA din statul membru din care provin bunurile, se considera ca achizitia intracomunitara este impozabila tot in Romania. Consideram ca tot persoana impozabila din Romania (cumparatorul) este obligata la plata taxei, singura diferenta fiind aceea ca baza de calcul a TVA include, in acest caz, si TVA-ul din statul de provenienta. Plata taxei se realizeaza prin taxare inversa.

In niciunul din cele 2 cazuri de mai sus nu se aplica prevederile referitoare la regimul achizitiilor intracomunitare de pana in 10.000 EUR, societatea dvs. fiind obligata se se inregistreze in Registrul Operatorilor Intracomunitari si sa depuna declaratiile 300 si 390, indifferent de valoarea achizitiilor intracomunitare.

Persoana impozabila neinregistrata sau persoana neimpozabila

In cazul in care societatea dvs este persoana impozabila care realizeaza doar livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (adica nu este inregistrata in scopuri de TVA), sau este o persoana juridica neimpozabila (adica activitatea sa nu face obiectul TVA) consideram ca se aplica prevederile referitoare la regimul achizitiilor intracomunitare de pana in 10.000 EUR. Astfel, in cazul in care conditiile de la art. 126 alin. (4) sunt respectate, consideram ca achizitia intracomunitara respectiva este considerata operatiune neimpozabila in Romania. In cazul acesta, consideram ca cumparatorul nu este obligat sa se inregistreze in Registrul Operatorilor Intracomunitari, nu este obligat nici sa se inregistreze in scopuri de TVA, nici sa depuna declaratiile 300 si 390.

In cazul in care se depaseste plafonul de 10.000 EUR, consideram ca entitatea cumparatoare, indiferent de natura sa, va trebui sa se inregistreze in scopuri de tva conform art 1531, sa se inregistreze in ROI si sa depuna declaratiile 301 si 390 si sa plateasca efectiv contravaloarea TVA.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.