Cheltuieli transport personal la si de la locul de munca suportate partial de catre acestia. Aspecte impozit pe profit, aspecte impozit pe venit, aspecte TVA.

Intrebare: Pentru deplasarea salariatilor la punctul de lucru din Pitesti, ei avand domiciliul in Ploiesti, societatea a incheiat un contract de transport zilnic la locul de munca. Un procent de 10% din costul transportului lunar este suportat de catre salariati, iar diferenta de 90% este suportata de catre companie. Aceasta prevedere este trecuta si in contractul colectiv de munca.

Dorim sa ne spuneti care este monografia contabila, de la sosirea facturii de la furnizorul de transport pana la retinerea procentului de cheltuiala de la salariati?

Ce implicatii sunt din punct de vedere al TVA?

Trebuie sa facturam lunar contravaloarea transportului suportat de catre salariati?

Ce implicatii sunt din punct de vedere fiscal: se impoziteaza la salariati diferenta de transport nesuportata de catre acestia (90%)? restul de cheltuiala este deductibil la calculul impozitului pe profit?

Raspuns:

Pentru a raspunde la intrebarea dvs., vom analiza fiecare intrebare punctual:

1. Ce implicatii sunt din punct de vedere fiscal: se impoziteaza la salariati diferenta de transport nesuportata de catre acestia (90%)? restul de cheltuiala este deductibil la calculul impozitului pe profit?

Din punct de vedere al impozitului pe profit, in baza informatiilor ce reies din textul problemei si din analiza prevederilor art. 21 alin. (1) Cod Fiscal coroborat cu alin. (4), acelasi articol Codul Fiscal, consideram ca aceste cheltuieli sunt deductibile din punct de vedere al impozitului pe profit, intrucat acestea sunt realizate in scopul obtinerii de venituri impozabile si nu se regasesc in lista de cheltuieli nedeductibile de la art. 21.

Din punct de vedere al impozitului pe venit, in baza informatiilor furnizate si conform prevederilor art. 55 alin. (4) lit. a), contravaloarea transportului angajatilor la si de la locul de munca nu se include in veniturile salariale in sensul impozitului pe venit. Astfel, consideram ca aceste costuri nu se impoziteaza la salariat in ceea ce priveste impozitul pe venitul din salarii.

2. Ce implicatii sunt din punct de vedere al TVA? Trebuie sa facturam lunar contravaloarea transportului suportat de catre salariati?

In ceea ce priveste TVA, in baza informatiilor ce reies din textul problemei, consideram ca diferenta de 10% suportata de catre angajati nu reprezinta o prestare de servicii realizata cu titlu gratuit de catre companie pentru uzul propriu al angajatilor. Diferenta de 10% reprezinta partea de cost aferenta angajatilor ce trebuie suportata de catre acestia, in baza contractului colectiv de munca. In acest sens, consideram ca nu se impune facturarea acestor servicii catre salariati si colectarea de TVA.

Cu toate acestea, consideram ca partea de 10% reprezinta in fapt o suma achitata de catre societate in contul salariatilor, suma ce ulterior este decontata conform contractului colectiv de munca. In acest sens, conform art. 145 alin. (5) din Codul Fiscal, consideram ca societatea nu are drept de deducere a TVA pentru portiunea de 10% ce reprezinta costul salariatului, acesta fiind suportat de catre angajat

3. Dorim sa ne spuneti care este monografia contabila, de la sosirea facturii de la furnizorul de transport pana la retinerea procentului de cheltuiala de la salariati?

Presupunem ca primiti o factura de transport in valoare de 1000 lei, TVA 24%:

  • Primirea facturii de la furnizor:

% = 401 Furnizori transport personal 1.240

624. Transport suportat societate 900

624. Transport suportat angajati 100

4426 TVA deductibil 240

  • Limitarea dreptului de deducere a TVA:

624. Transport suportat angajati = 4426 TVA deductibil (24% x 100) = 24

  • Imputarea costului catre salariati:

428 Alte creante in legatura cu personalul = 758x Alte venituri din exploatare 124

Venit impozabil (24 + 100)

  • Compensarea creantei cu datoria fata de salariati:

421 Personal salarii datorate = 428 Creante in legatura cu personalul 124

Costurile alocate salariatilor vor fi repartizate pe angajat utilizand o baza de alocare aleasa in mod rational.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.