Clienti incerti. Monografie contabila. Aspecte fiscale

Intrebare: In luna ianuarie anul curent am emis o factura catre un client in valoare de 100.000 lei (inclusiv TVA). In prezent am fost notificati de catre societatea respectiva ca aceasta a intrat in insolventa. Ne-am inscris la masa credala in speranta de a mai recupera o parte din creanta noastra.

Va rog sa ne prezentati aspectele fiscale si eventual o monografie contabila in cazul acestui client.

Raspuns:

Conform pct. 56 alin. (3) OMFP 3055/2010 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene: “Pentru creanţele incerte se constituie ajustări pentru pierdere de valoare.”

Conform pct. 189 alin. (1) OMFP 3055/2010 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene:: „(1) Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118 “Clienţi incerţi sau în litigiu” sau în conturi analitice ale conturilor de creanţe, pentru alte creanţe decât clienţii).

(2) În scopul prezentării în situaţiile financiare anuale, creanţele se evaluează la valoarea probabilă de încasat.

Atunci când se estimează că o creanţă nu se va încasa integral, în contabilitate se înregistrează ajustări pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.”

Din punct de vedere contabil, in momentul in care apare incertitudinea incasarii creantei (momentul notificarii insolventei), societatea va inregistra creanta respectiva in contul de clienti incerti:

4118 Clienti incerti       =          4111 Clienti                100.000 lei

Totodata, societatea ar trebui sa estimeze pe baza informatiilor obtinute despre societatea insoventa (din discutiile cu reprezentantii acesteia, sau din discutiile cu avocatii societatii, etc.) probabilitatea de neincasare a creantei si sa inregistreze in contabilitate o ajustare a valorii creantei ca urmare a riscului de neincasare:

6814 Cheltuieli de exploatare    =   491 Ajustari pentru deprecierea creantelor

Din punct de vedere al impozitului pe profit, conform art. 21 alin. (4) lit. o) din Codul Fiscal: „pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu, neîncasate, pentru partea neacoperită de provizion, potrivit art. 22, precum şi pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu, neîncasate, în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. n)” reprezinta cheltuieli nedeductibile. “În această situaţie, contribuabilii care scot din evidenţă clienţii neîncasaţi sunt obligaţi să comunice în scris acestora scoaterea din evidenţă a creanţelor respective, în vederea recalculării profitului impozabil la persoana debitoare, după caz.”

Cheltuiala cu provizionul de mai sus poate fi considerata deductibila partial daca sunt indeplinite prevederile de la art. 22, astfel:

“Contribuabilul are dreptul la deducerea … provizioanelor, …, astfel:

c) provizioanele constituite în limita unui procent de 20% începând cu data de 1 ianuarie 2004, 25% începând cu data de 1 ianuarie 2005, 30% începând cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creanţelor asupra clienţilor, înregistrate de către contribuabili, altele decât cele prevăzute la lit. d), f), g) şi i), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004;

2. sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei;

3. nu sunt garantate de altă persoană;

4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului;

d) provizioanele specifice, constituite potrivit legilor de organizare şi funcţionare, de către instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general ţinut de Banca Naţională a României, precum şi provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice similare;

e) *** Abrogată de L. Nr. 343/2006

f) *** Abrogată de L. Nr. 343/2006

g) *** Abrogată de O.G. Nr. 83/2004

j) provizioanele constituite în limita unei procent de 100% din valoarea creanţelor asupra clienţilor, înregistrate de către contribuabili, altele decât cele prevăzute la lit. d), f), g) şi i), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2007;

2. creanţa este deţinută la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotărârii judecătoreşti prin care se atestă această situaţie;

3. nu sunt garantate de altă persoană;

4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului.”

In cazul in care, clientul respectiv isi plateste datoria fata de societatea dvs., din punct de vedere contabil veti inregistra incasarea creantei si reluarea provizionului la venituri:

4111 Clienti                =          4118 Clienti incerti          100.000 lei

5121 Conturi la banci              =          4111 Clienti                100.000 lei

491 Ajustari pentru deprecierea creantelor  =   7814 Venituri din exploatare

Din punct de vedere al impozitului pe profit, in baza prevederilor art. 20 lit. c), veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere reprezinta venituri neimpozabile.

In cazul in care procedura de insolventa se finalizeaza cu falimentul clientului respectiv, iar societatea dvs. nu reuseste sa incaseze valoarea integrala a creantei, atunci din punct de vedere contabil va inregistra o pierdere din creante:

491 Ajustari pentru deprecierea creantelor   =  7814 Venituri din exploatare

654 Pierderi din cr = 4118 Clienti incerti 84.033,60 lei (valoare neta factura)

4427 TVA colectata   =   4118 Clienti incerti      15.966,40 lei (TVA)

Din punct de vedere al impozitului pe profit, in baza prevederilor art. 21, alin.(2), lit. n) din Codul Fiscal, in cazul in care „procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoreşti”, societatea dvs. poate deduce cheltuiala cu pierderea din creante.

In ceea ce priveste TVA-ul, potrivit prevederilor art. 138 lit. d) se va ajusta bazea impozabila si se va storna TVA-ul colectat asa cu s-a prezentat in inregistrarea contabila de mai sus.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.