Facturi chirie cu TVA, societate din Franta cu reprezentant fiscal in Romania – CLARIFICARI

Lamuriri aditionale pentru speta precedenta:

In urma discutiei avute referitoare la raspunsul nostru cu privire la impozitarea veniturilor din chirii obtinute in Romania de catre o persoana juridica nerezidenta (o companie din Franta) am inteles ca aceasta are inregistrat reprezentant fiscal in Romania doar pentru raportare TVA in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor 2157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent. Astfel, intelegem ca persoana juridica nerezidenta nu are inregistrat in Romania un sediu permanent sau un reprezentant fiscal pentru declararea impozitului pe profit.

In conditiile acestea va rugam sa gasiti mai jos baza legala si interpretarile noastre cu privire la impozitul datorat de nerezidenti si modul de raportare al acestuia:

Conform art. 30 alin. (3) din Codul Fiscal se precizeaza ca: „Orice persoană juridică străină care obţine venituri dintr-o proprietate imobiliară situată în România (cazul de fata) are obligaţia de a plăti impozit pe profit, potrivit art. 34, şi de a depune declaraţii de impozit pe profit, potrivit art. 35. Orice persoană juridică străină poate desemna un reprezentant fiscal pentru a îndeplini aceste obligaţii.”

Conform normelor metodologice aferente: „891. Persoanele juridice străine care obţin venituri din proprietăţi imobiliare situate în România au obligaţia de a plăti impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri.

Profitul impozabil rezultat din închirierea sau cedarea folosinţei proprietăţii imobiliare situate în România se calculează ca diferenţă între veniturile obţinute şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi veniturile care sunt subiecte ale impozitului cu reţinere la sursă.”

Conform art. 30 alin. (4) din Codul Fiscal, prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) obţinute de persoanele juridice străine, obligaţia de a calcula, reţine, declara şi vira impozitul pe profit revine cumpărătorului atunci când cumpărătorul este o persoană juridică română sau o persoană juridică străină care are un sediu permanent înregistrat fiscal în România la momentul tranzacţiei.

Ca o concluzie interimara, consideram ca in cazul in care platitorul de venituri este o persoana juridica romana, cum este in cazul prezentat de dvs., obligatia calcularii si platii impozitului pe profit revine platitorului (persoanei juridice romane). Atentie la faptul ca se va calcula un impozit pe profit, nu unul pe venit.

In ceea ce priveste obligatiile declarative, conform instructiunilor de completare a declaratiei 100 aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1709/2010 privind modificarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, in cazul impozitului pe profit datorat de persoanele juridice nerezidente se mentioneaza faptul ca:

„(4) Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română:

a) în situaţia în care plătitorul de venit nu este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine, obligaţia declarării impozitului pe profit revine persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestei obligaţii;

b) în situaţia în care plătitorul de venit este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine, obligaţia declarării impozitului pe profit pentru persoana juridică străină care realizează veniturile menţionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, revine plătitorului de venit.”

Conform aceluiasi act normativ se mentioneaza faptul ca:    “Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează şi se depune de către contribuabilii cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele şi taxele cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15.”

In concluzie, din interpretarea prevederilor de mai sus reiese faptul ca platitorul de venit, persoana juridica din Romania, are obligatia calcularii si declararii impozitului pe profitul obtinut de persoana juridica nerezidenta. Astfel, platitorul din Romania va completa si depune declaratia 100 pentru suma impozitului pe profit calculata, retinuta si virata la bugetul de stat pentru veniturile obtinute de persoana juridica nerezidenta.

Intrucat reglementarile fiscale in acest domeniu sufera de lacune semnificative, deoarece nu se poate interpreta cu siguranta daca persoana juridica nerezidenta mai are sau nu vreo obligatie declarativa in cazul in care plata si raportarea se realizeaza de catre platitorul de venituri si pentru  evita dubla impunere (atat la beneficiar cat si la platitor) recomandam inregistrarea persoanei nerezidente ca platitor de impozit pe profit in Romania.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.