Reevaluare mijloace fixe. Rezerva din reevaluare. Tratament contabil si fiscal

Intrebare: In decembrie 2010 am reevaluat mijloacele fixe din grupa 21. In urma reevaluarii a rezultat o valoare mai mare a mijloacelor fixe. Aceasta diferenta s-a inregistrat in contul 105 “Rezerve din reevaluare”. Diferenta dintre amortizarea dupa reevaluare si amortizarea dinaintea reevaluarii se transfera in contul 1065? Care este impactul fiscal?

Raspuns:

(2) Rezerva din reevaluare

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (51) din Codul fiscal, rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate, se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor mijloace fixe, după caz.

Cu alte cuvinte, rezerva din reevaluare se „amortizează” şi ea pe durata rămasă de utilizare, astfel:

Pornind de la exemplul de mai sus (speta de ieri), valoarea de 1.000 de lei înregistrată în contul 105 „Rezerve din reevaluare” se transferă în contul 1065 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” pe măsura utilizării activului. Astfel, odată cu amortizarea lunară se va efectua şi înregistrarea contabilă:

105 „Rezerve din reevaluare” = 1065 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” cu suma de 100lei/12luni

Potrivit prevederilor de mai sus, această diferenţă de 100lei/12luni reprezintă element similar veniturilor şi se impozitează la fel ca orice venit impozabil potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Codul fiscal.

Această diferenţă transferată lunar din contul 105 în contul 1065 se va lua în considerare la calculul trimestrial şi anual al impozitului pe profit, ca element similar veniturilor. Elementele similare veniturilor se trec la rândul 11 în declaraţia de impozit pe profit (cod 101)

Din punct de vedere contabil, potrivit prevederilor pct 124 alin. (3) din OMFP 3055/2009 privind adoptarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezerve (contul 1065 “Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci când acest surplus
la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câştig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate. În acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al activului.

Cu alte cuvinte, din punct de vedere contabil aveţi dreptul fie să „amortizaţi” rezerva legală pe măsura utilizării activului, aşa cum am prezentat mai sus şi tratamentul contabil va fi similar cu cel fiscal, sau puteţi transfera valoarea totală din contul 105 în contul 1065 la scoaterea din evidenţă a activului reevaluat şi nu pe măsura utilizării lui.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Reevaluare mijloace fixe. Rezerva din reevaluare. Tratament contabil si fiscal

Comments are closed.