Modificari norme Cod fiscal – 1 ianuarie 2011 – Impozitul pe profit – HG 150/2011

Marţi, 1 martie 2011, a fost publicată în Monitorul Oficial, Hotărârea de Guvern nr. 150 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

În această informare vă vom prezenta pe scurt doar modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal. Pentru mai multe detalii puteţi descărca varianta completă a Hotărârii de Guvern de aici.

Impozitul pe profit

Aspecte fiscale internationale

  • Apar noi clarificări cu privire la impozitarea profiturilor obţiunte dintr-un stat străin de o persoană juridică rezidentă în România printr-un sediu permanent în acel stat: Dacă potrivit prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi celălalt stat, profiturile vor fi impuse în celălalt stat, iar metoda de evitare a dublei impuneri specificată este „metoda scutirii”, atunci aceste profituri sunt scutite de impozit pe profit în România. Pentru acest lucru societatea din România va trebui să prezinte documentul justificativ ce atestă că impozitul a fost plătit în străinătate. Metoda scutirii se aplică prin considerarea veniturilor şi cheltuielilor, înregistrate prin intermediul sediului permanent, ca neimpozabile, respectiv nedeductibile, la calculul impozitului pe profit în România;

Plata impozitului, depunerea declaraţiilor fiscale şi calculul impozitului pe profit

  • Apar clarificările mult aşteptate referitoare la modul în care se depune declaraţia de impozit pe profit pentru cele două perioade fiscale ale anului 2010: contribuabilii care au datorat impozit minim pentru cel puţin unul dintre primele trei trimestre ale anului 2010 depun doua declaraţii de impozit pe profit (cod 101), iar contribuabilii care au datorat doar impozit pe profit calculat depun o singură declaraţie de impozit pe profit pentru tot anul 2010. Totodată, în cazul în care impozitul minim cumulat pentru primele trei trimestre ale anului 2010 este mai mare decât impozitul pe profit calculat cumulat pentru aceaşi perioadă, contribuabilii depun două declaraţii, în caz contrar se depune doar o declaraţie;
  • Baza de calcul a cheltuielilor deductibile limitat se calculează pentru fiecare perioadă fiscală a anului 2010;
  • În cazul cheltuielilor de protocol pentru care este necesară colectarea TVA, se va stabili plafonul acestora pentru fiecare perioadă fiscală din anul 2010, iar în cazul în care acesta este depăşit pentru diferenţă se va colecta TVA dedusă la achiziţie. Calculul se va face pentru ambele perioade, iar prin însumarea sumelor respective se va obţine taxa ce trebuie colectată;
  • Cheltuielile deductibile limitat prevăzute la art. 21 alin. (3) şi (4), a căror limitare este stabilită în sumă fixă (de 400 euro, 250 euro, respectiv 4.000 euro) nu se calculează proporţional pentru cele două perioade. Acestea sunt deductibile în limită integrală în prima perioadă fiscală a anului 2010 (primele 3 trimestre), iar în cazul în care limita nu este depăşită în primele trei trimestre, diferenţa poate fi dedusă în a doua perioadă fiscală a anului 2010 (trimestrul 4);
  • Pentru restul cheltuielilor deductibile limitat, baza de calcul se determină pentru fiecare perioadă în parte;
  • Veniturile şi cheltuielile realizate în anul 2010 de o persoană juridică română prin intermediul unui sediu permanent situat într-un stat străin se vor lua în calcul la determinarea impozitului pe profit în România pentru a doua perioadă fiscală a anului 2010;
  • Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010;

Pierderi fiscale

  • Pierderea fiscală aferentă perioadei 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii şapte ani consecutivi, perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010 fiind considerată primul an de recuperare a pierderii fiscale. Pierderea fiscală aferentă perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2010 se recuperează din profiturile obţinute în următorii 7 ani consecutivi. Pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2010 se recuperează din profiturile obţinute în următorii 5 sau 7 ani (în funcţie de perioada în care a fost înregistrată), în acest sens anul 2010 fiind considerat un singur an fiscal;

Impozitul pe dividende

  • Se aduc mai multe clarificări cu privire la neimpozitarea dividendelor plătite de o persoană juridică române unei alte persoane juridice române dacă beneficiarul dividendelor deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de 2 ani împliniţi până la data plăţii acestora inclusiv.
This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.