Modificari norme Cod fiscal – 1 ianuarie 2011 – Impozitul pe venit – HG 150/2011

Marţi, 1 martie 2011, a fost publicată în Monitorul Oficial, Hotărârea de Guvern nr. 150 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

În această informare vă vom prezenta pe scurt doar modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal. Pentru mai multe detalii puteţi descărca varianta completă a Hotărârii de Guvern de aici.

Impozitul pe venit

Venituri neimpozabile

  • Se aduc clarificări cu privire la veniturile neimpozabile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal, altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare, precum şi altele decât cele definite la cap. VIII1. În acest sens nu sunt considerate bunuri mobile din patrimoniul personal deşeurile valorificate prin centrele de colectare a deşeurilor. Aceste venituri sunt supuse impozitului pe venit.

Venituri din activităţi independente stabilit pe baza normelor de venit

  • Se introduc 5 noi criterii pentru stabilirea coeficienţilor de corecţie a normelor de venit. Astfel pe lângă: vadul comercial şi clientela; vârsta contribuabililor; timpul afectat desfăşurării activităţii; starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului; activitatea se desfăşoară într-un spaţiu proprietate a contribuabilului sau închiriat; realizarea de lucrări, prestarea de servicii şi obţinerea de produse cu material propriu sau al clientului; folosirea de maşini, dispozitive şi scule, acţionate manual sau de forţă motrice; alte criterii specifice; se adaugă şi caracterul sezonier al unor activităţi, durata concediului legal de odihnă, desfăşurarea activităţii cu salariaţi, contribuţia fiecărui asociat în cadrul activităţii desfăşurate în cadrul unor asocieri şi informaţiile cuprinse în declaraţia informativă depusă în scop TVA.
  • În cazul contribuabililor care desfăşoară o activitate care generează venituri comerciale pentru care venitul net anual este stabilit pe baza normelor de venit, aceasta fiind prevăzută la art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, plătitorii de venituri nu au obligaţia reţinerii la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate potrivit art. 52 din Codul fiscal, cu condiţia prezentării de către contribuabilii respectivi a copiei formularului 260 „Decizide de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit”

Venituri din salarii

  • Se aduc clarificări cu privire la limita veniturilor neimpozabile primite de salariaţi sub forma cadourilor acordate copiilor acestora cu ocazia diverselor sărbători. Astfel limita de 150 lei se aplică pentru fiecare copil minor în parte al angajatului ci nu este o limită per angajat.
This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.