Modificari norme Cod fiscal – 1 ianuarie 2011 – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor – HG 150/2011

Marţi, 1 martie 2011, a fost publicată în Monitorul Oficial, Hotărârea de Guvern nr. 150 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

În această informare vă vom prezenta pe scurt doar modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal. Pentru mai multe detalii puteţi descărca varianta completă a Hotărârii de Guvern de aici.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

  • ATENŢIE: Pentru încadrarea în condiţia prevăzută la art. 1121 lit. a) din Codul fiscal, persoana juridică română nu trebuie să înregistreze venituri din activităţile prevăzute la art. 1122 alin. (6) din Codul fiscal. Încadrarea în categoria veniturilor de consultanţă şi management se efectuează prin analiza contractelor încheiate şi a altor documente care justifică natura veniturilor.
  • Persoanele juridice cu un singur salariat pentru care contractul de muncă încetează în cursul unei luni, societatea poate să-şi păstreze calitatea de microîntreprindere dacă în cursul lunii următoare este angajat alt salariat.
  • Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru desfăşoară activităţi de natura celor prevăzute la art. 1122 alin. (6) din Codul fiscal datorează impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul respectiv.
  • În cazul în care, în cursul anului fiscal, microîntreprinderea realizează venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va înştiinţa organul fiscal cu privire la modificarea impozitului datorat prin depunerea declaraţiei de menţiuni (cod 010). Veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 100.000 euro sunt aceleaşi venituri care constituie baza impozabilă în cazul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Cursul de schimb utilizat pentru calculul limitei este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent.
This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Modificari norme Cod fiscal – 1 ianuarie 2011 – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor – HG 150/2011

Comments are closed.