Modificari norme Cod fiscal – 1 ianuarie 2011 – Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti – HG 150/2011

Marţi, 1 martie 2011, a fost publicată în Monitorul Oficial, Hotărârea de Guvern nr. 150 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

În această informare vă vom prezenta pe scurt doar modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal. Pentru mai multe detalii puteţi descărca varianta completă a Hotărârii de Guvern de aici.

Impozitul pe veniturile obţiunte în România de nerezidenţi

  • Se aduc clarificări cu privire la clasificarea sumelor plătite operatorilor de sateliţi de către societăţile de radio sau televiziune pentru utilizarea capacităţii de a transmite în mai multe zone geografice. Aceste sume nu constituie redevenţe dacă nu este transferată nicio tehnologie legată de satelit iar clientul nu se află în posesia satelitului atunci când realizează transmisiile. În situaţia în care proprietarul satelitului închiriaza satelitul unei terţe părţi, atunci suma plătită este considerată redevenţă.
  • Se aduc clarificări cu privire la clasificarea sumelor plătite de un operator de reţea altui operator de reţea în baza unor acorduri de roaming. Aceste sume nu sunt considerate redevenţe dacă nu este utilizat efectiv un echipament de către plătitor.
  • Sumele plătite pentru difuzarea unor filme la cinematograf sau televiziune reprezintă redevenţe.

Prin „plata unui venit” în sensul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se înţelege orice înţelegere convenită între părţi care conduce la stingerea obligaţiei contractuale.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.