Livrare de bunuri cu instalare si montaj sau servicii de constructii montaj?? – prestari servicii legate de un bun imobil – caz practic Ungaria

Intrebare: Societatea noastra are ca principalul obiect de activitate confectionarea de structuri metalice.

(nota pentru cititori – concluziile acestui raspuns au fost modificate de la publicarea initiala, va rugam sa-l recititi in cazul in care sunteti interesati de o tranzactie similara)

Caz :

  • Societatea noastra (A) incheie un contract cu o firma (B) din HU. Obiectul contractului il reprezinta uzinarea si montarea de structuri metalice. (A) intocmeste factura catre clientul (B), pe care va scrie structura conform contract.
  • Montajul insa nu este asigurat de (A), ci va fi subcontractat de (A) catre o alta firma (C) din HU , care factureaza montajul catre (A);
  • Organizarea de santier este suportata de clientul (B), care refactureaza aceste cheltuieli catre firma (A).

Specific urmatoarele :

  • Furnizorul (A) are cod valid de TVA de RO (nu este inregistrat in HU);
  • Clientul (B) are cod valid de TVA de HU;
  • Furnizorul (C) are cod valid de HU;

Inrebari:

  • Vanzare efectuata de (A) catre (B) de structura metalica este transfer sau non transfer? avand in vedere ca art.128, alin.12 din CF prevede ca livrarile de bunuri cu instalare sau montare efectuate de un stat membru (SM) in alt SM constituie un nontransfer si nu reprezinta o livrare intracomunitara si nici un transfer. Pentru astfel de operatiuni, locul livrarii este situat in statul membru in care se realizeaza instalarea sau montarea.
  • Daca este transfer, furnizorul (A) are obligatia sa se inregistreze in HU si sa aplice masuri simplificate?
  • Clientul (B) din HU refactureaza catre (A) organizarea de santier cu TVA?
  • Furnizorul (C) factureaza catre (A) montajul, cu TVA? Locul prestarii este considerat in HU?

Raspuns:

Pentru a răspunde întrebărilor dvs. vom structura grafic operaţiunile ce fac obiectul acestei speţe:

Cum este clasificat transportul structurilor metalice din România în Ungaria din punct de vedere al TVA şi care sunt obligaţiile firmei (A)?

În opinia noastră această operaţiune nu reprezintă o livrare de bunuri cu instalare. Potrivit prevederilor liniilor directoare ale Comitetului TVA din cadrul Comisiei Europene, considerăm că livrarile de materiale (structuri metalice in cazul dvs.) ce sunt incorporate într-un bun imobil şi ce devin astfel bunuri imobile prin destinaţie nu fac obiectul livrărilor de bunuri cu instalare sau montaj, potrivit prevederilor art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor pct. 14 din normele metodologice de aplicare ale art. 133 din Codul fiscal, livrarea de bunuri mobile şi încorporarea acestora într-un bun imobil astfel încât bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinaţia lor reprezintă servicii efectuate în legătură cu bunurile imobile.

Transportul bunurilor din România în Ungaria reprezintă un transfer asimilat unei livrări intracomunitare cu plată potrivit prevederilor art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, pentru care societatea din România are obligaţia declarării în declaraţia recapitulativa VIES (cod 390). De asemenea, potrivit normelor de aplicare ale art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, societatea din România are obligaţia declarării unei achiziţii intracomunitare asimilate în Ungaria.

Potrivit aceloraşi prevederi ale directivei 2006/112/EC privind sistemul comun de TVA , transpuse în legislaţia din România prin intermediul art. 153 alin. (5) din Codul fiscal, considerăm că societatea din România este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în Ungaria întrucât realizează o achiziţie intracomunitară taxabilă în Ungaria pentru care este obligată la plata TVA.

Ulterior, societatea (A) va factura prestări de servicii pe codul de TVA din Ungaria, potrivit prevederilor art. 133 alin. (4) din Codul fiscal, firmei (B).

Totuşi, întrucât aceste concluzii le-am tras bazându-ne pe faptul că legislaţia maghiară este similară celei româneşti, vă recomandăm ca înainte de a lua orice decizie referitoare la tranzacţia respectivă să cereţi opinia unui consultant fiscal maghiar.

În opinia noastră această operaţiune reprezintă un transfer asimilat potrivit prevederilor art. 128 alin. (10) din Codul fiscal.

Care este regimul TVA al refacturării activităţii de organizare a şantierului de către societatea (B)?

Din informaţiile furnizate înţelegem că toate aceste servicii se efectuează pentru construcţia unui imobil din Ungaria.

Potrivit prevederilor art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, locul prestării serviciilor efectuate în legătură cu bunuri imobile este considerat a fi locul unde sunt situate bunurile imobile, inclusiv […] serviciile prestate de arhitecţi şi de societăţile care asigură supravegherea pe şantier.

În opinia noastră, întrucât aceste servicii sunt efectuate în legătură cu un bun imobil ce se construieşte în Ungaria, considerăm că locul prestării este în Ungaria, iar factura se emite de către societatea (B) din Ungaria (în calitatea sa de cumpărător-revânzător) cu TVA maghiar.

Care este regimul TVA al operaţiunii de asigurare montaj structuri metalice realizat de către societatea (C) ?

Din informaţiile furnizate, în opinia noastră şi această activitate se încadrează la art. 133 alin. (4) lit. a). Potrivit normelor de aplicare ale art. 133 alin. (4) lit. a), lucrările de construcţii-montaj, transformare, finisare, instalare, reparaţii, întreţinere, curăţare şi demolare, efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa, precum şi orice operaţiune ce se efectuează în legătură cu livrarea de bunuri mobile şi încorporarea acestora într-un bun imobil astfel încât bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinaţia lor, reprezintă servicii prestate în legătură cu un bun imobil ce au locul prestării din punct de vedere al TVA acolo unde este situat bunul imobil. În opinia noastră factura ar trebui emisă cu TVA maghiar.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.