Corectarea erorilor contabile

Intrebare: Dupa inchiderea anului financiar 2010 am constatat ca nu am inregistrat o operatiune de reevaluare corect. Cum procedez la corectarea acesteia? Pot sa inregistrez corectia in exercitul financiar 2011?

Raspuns:

Conform prevederilor OMFP 3055/2009 pentru adoptarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (pct 23, 63 Anexa 1), corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente se efectuează de regula pe seama rezultatului reportat.

Erorile semnificative se corecteaza pe seama rezultatului reportat.

Erorile nesemnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totuşi, acestea pot fi corectate si pe seama contului de profit şi pierdere.

O informatie se consideră că este semnificativă dacă omisiunea sau prezentarea sa eronată poate influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare anuale. În analiza semnificaţiei unui element sunt luate în considerare mărimea şi/sau natura omisiunii sau a declaraţiei eronate judecate în contextul dat.

Erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu influenţeze informaţiile financiar-contabile.

Alte prevederi. În notele la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorile constatate. Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii. Înregistrarea stornării unei operaţiuni contabile aferente exerciţiului financiar curent se efectuează fie prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii iniţiale (stornare în roşu), fie prin înregistrarea inversă a acesteia (stornare în negru), în funcţie de politica contabilă şi programele informatice utilizate.

 

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Corectarea erorilor contabile

Comments are closed.